Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Vision och mål visar vägen till framtidens arbetsplats

Kanske har ni den senaste tiden ställt er frågor som;
Hur ska kontoret se ut framåt?
I vilken utsträckning kommer medarbetarna att komma dit?
Vilken typ av arbetsplats vill våra nuvarande och framtida medarbetare egentligen ha?

Covid19 arbetsplatsstrategi | Coor

Coors arbetsplatsexperter ser att företag får stort värde av att behålla de fysiska kontoren även framåt, men framtidens arbetsplatsstrategier kommer allt mer att präglas av flexibilitet och att man som arbetsgivare kan erbjuda varierade miljöer med olika och tydliga syften.

”Att vi i framtiden vill arbeta hemifrån i ökad utsträckning är idag ett faktum. Kontor har dock fortfarande ett symboliskt och indirekt värde för hur företag och organisationer uppfattas; dels som arbetsgivare men också som samarbetspartner. Vi vet också att kontoret är en viktig plattform för innovation och att vissa medarbetare fortsätter vara beroende av kontoret för en god arbetsmiljö.” säger Sara Ericsson, arbetsplatsstrateg på Coor.

För många företag har den tidigare arbetsplatsstrategin ställts på ända i och med Covid-19. De måste nu tänka nytt kring det långsiktiga syftet med kontoret, som ett första steg i att skapa en framtidssäker arbetsplats.

”Kanske vill ni att kontoret ska vara platsen där era medarbetare får komma i kontakt med varierade miljöer, öka sin kreativitet och innovationsförmåga? Kanske ska det vara en plattform för att attrahera nästa generations talanger? Eller för att visa upp era produkter för kunder? Ställ er frågan; vad ska vår arbetsplats fylla för syfte och funktion när coronaläget är över?”, uppmanar Sara.

Tips! Fastna inte i vad som fungerar mindre bra idag
Genom att våga ifrågasätta det tidigare syftet med arbetsplatsen och definiera en ny målbild skapas bättre förutsättningar att få ut maximalt värde av kontoret även i framtiden. Ledstjärnan i arbetet bör vara att inte fastna i vad som fungerar mindre bra idag, utan istället fokusera på att ta fram en långsiktig vision av vad som kommer att fungera bra framåt utifrån er verksamhets förutsättningar.

Använd den fysiska arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg och en möjlighet för företaget att positionera sig gentemot konkurrenter – nu har ni chansen att placera er i framkant!

Sara Ericsson arbetsplatsstrateg | Coor

Sara Ericsson

Arbetsplatsstrateg Coor Advisory