Framtidens arbetsplats

Vision och mål visar vägen till framtidens arbetsplats

Kanske har ni den senaste tiden ställt er frågor som;
Hur ska kontoret se ut framåt?
I vilken utsträckning kommer medarbetarna att komma dit?
Vilken typ av arbetsplats vill våra nuvarande och framtida medarbetare egentligen ha?

Covid19 arbetsplatsstrategi | Coor

 

Coors arbetsplatsexperter ser att företag får stort värde av att behålla de fysiska kontoren även framåt, men framtidens arbetsplatsstrategier kommer allt mer att präglas av flexibilitet och att man som arbetsgivare kan erbjuda varierade miljöer med olika och tydliga syften.

”Att vi i framtiden vill arbeta hemifrån i ökad utsträckning är idag ett faktum. Kontor har dock fortfarande ett symboliskt och indirekt värde för hur företag och organisationer uppfattas; dels som arbetsgivare men också som samarbetspartner. Vi vet också att kontoret är en viktig plattform för innovation och att vissa medarbetare fortsätter vara beroende av kontoret för en god arbetsmiljö.” säger Sara Ericsson, arbetsplatsstrateg på Coor.

För många företag har den tidigare arbetsplatsstrategin ställts på ända i och med Covid-19. De måste nu tänka nytt kring det långsiktiga syftet med kontoret, som ett första steg i att skapa en framtidssäker arbetsplats.

”Kanske vill ni att kontoret ska vara platsen där era medarbetare får komma i kontakt med varierade miljöer, öka sin kreativitet och innovationsförmåga? Kanske ska det vara en plattform för att attrahera nästa generations talanger? Eller för att visa upp era produkter för kunder? Ställ er frågan; vad ska vår arbetsplats fylla för syfte och funktion när coronaläget är över?”, uppmanar Sara.

Tips! Fastna inte i vad som fungerar mindre bra idag

Genom att våga ifrågasätta det tidigare syftet med arbetsplatsen och definiera en ny målbild skapas bättre förutsättningar att få ut maximalt värde av kontoret även i framtiden. Ledstjärnan i arbetet bör vara att inte fastna i vad som fungerar mindre bra idag, utan istället fokusera på att ta fram en långsiktig vision av vad som kommer att fungera bra framåt utifrån er verksamhets förutsättningar.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.