Energikartläggning

Minska din energianvändning med hjälp av våra energiexperter. En energikartläggning är bästa sättet att ta reda på hur energi­användningen i era fastigheter ser ut, för att sedan fortsätta er resa mot mer energieffektiva fastigheter.
Kontakta oss

Vad är en energikartläggning?

Målet med en energikartläggning är att ta reda på hur energin i en fastighet används, för att sedan göra förbättringar för att optimera energianvändningen, det vill säga minska och effektivisera förbrukningen. Vi utför energikartläggning av både små och stora företag enligt gällande regler och lagkrav.

Coor har certifierade energikartläggare (KIWA) med lång erfarenhet. Vi är även auktoriserade av energieffektiviseringsföretagen.

Värdet för er

Varför energikartläggning?

Möjlighet att öka anläggningens energiprestanda via föreslagna förbättringsåtgärder, vilka leder till minskad energianvändning och klimatpåverkan, samtidigt som driftkostnaden minskar och fastighetsvärdet ökar.

För befintliga kunder är det fördelaktigt och effektivt att välja Coor, eftersom vi redan har anläggningskännedom och vet vilka typer av åtgärder som fungerar för aktuell anläggning. Även en ökad trygghet för kunden då Coor är kvar i fastigheten även efter genomförande av en åtgärd.

En energikartläggning ger underlag för beslut, utökad kunskap och medvetenhet om energiflöden samt angreppspunkter samt identifiering av systemfel

Hur görs en energikartläggning?

Så arbetar våra energikartläggare

Via insamling av energidata skapar vi en överblick över företagets totala energianvändning samt vart energin används.

Via djupare analys och detaljerad kartläggning utreds företagets betydande energianvändning.

Relevanta och kostnadseffektiva åtgärdsförslag formas och presenteras i en slutrapport tillsammans med tidigare arbetsmoment.


Kontakta Coor

Låt oss prata energieffektivisering

Vill ditt företag också spara energi? Ta kontakt med våra energirådgivare för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till. 

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.