Kundcase

GKN Aerospace

När ett uppdrag både ställer höga krav på säkerheten och är logistiskt komplex blir ett nära samarbete nyckeln till framgång. Relationen mellan GKN Aerospace och Coor har utvecklats till ett partnerskap, där båda parter är lika angelägna om att stötta och kommunicera med varandra.

Kundreferens GKN Aerospace | Coor

En komplex leverans som aldrig står still


– Coor kunde erbjuda ett helhetskoncept med alla de tjänster vi efterfrågade, till rätt pris dessutom – därför valde vi återigen Coor i den senaste upphandlingen. En avgörande faktor var också Coors totala transparensbland annat gällande kostnader.  Det har skapat tillit mellan oss och Coor, idag har vi en kommunikation där båda parter verkligen är öppna mot varandra. Det är nödvändigt eftersom vi är en krävande kund, säger Bo Larsson, Fastighet- och Underhållschef GKN. 

På GKN Aerospace i Trollhättan tillverkas högteknologiska komponenter som motordelar till flygplan och rymdraketer. Coors över 100 medarbetare på plats ansvarar för allt från fastighetsservice, arkivverksamhet och säkerhet, samt många av de över 40 000 interna transporter som sker mellan anläggningens verkstäder varje månad. Att det komplexa uppdraget flyter så bra, tror Bo Larsson mycket beror på det noggranna förarbetet redan innan avtalet trädde i kraft. 

– Tillsammans lade vi ner väldigt mycket tid på att tolka avtalet oss emellan och förtydliga det som beskrivs där, vilket också har skapat förtroende. Vårt avtal innehåller idag väldigt detaljerade instruktioner kring hur arbetet ska utföras, inte bara att det ska göras. 

Bo Larsson beskriver det som att den raka kommunikationen och transparensen bildar en plattform som genomsyrar alla aspekter av arbetet och underlättar i det dagliga, till exempel när det gäller utbildning. GKNs produktionsanläggning är klassad som skyddsobjekt på grund av militärens och flygbranschens hårda krav, men säkerheten är också hög ur andra aspekter, eftersom många av komponenterna är ytterst känsliga. Hantering av vissa komponenter kräver bokstavligen talat bomullsvantar på, och det stränga reglementet kräver hög utbildningsnivå hos personalen. En situation där lösningen varit att Coor och GKN tillsammans identifierar vilket utbildningsbehov som finns och där GKN sedan hjälper till att utbilda Coors personal

– Jag tror båda parter verkligen känner att vi kan vara öppna, så om det skulle uppstå problem i vardagen så känner vi tillit – vi vet att vi löser problemen tillsammans, avslutar Bo Larsson. 

Bo Larsson

Fastighet- och Underhållschef på GKN

Vi känner tillit – vi vet att vi löser problemen tillsammans.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase