Lokalvård

Hållbar lokalvård är effektiv, genomtänkt och långsiktig

Coor tar ansvar för hur lokalvårdsverksamheten påverkar miljön, människor och samhället. Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser.

Kontakta oss
Professionell lokalvård med Coor

Vi förstår att

Attraktiva arbetsplatser ska ge minsta möjliga avtryck på miljön

Idag efterfrågar allt fler företag städtjänster av hög kvalitet, med liten miljöpåverkan och bra sociala och arbetsrättsliga villkor.

Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter kan känna sig trygga med att vi på Coor bedriver verksamheten på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid. Vår lokalvård ska bidra till välfungerande och välmående arbetsplatser, samt skapar värde i tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och miljömässigt: 

  • Sunda affärsmodeller, långsiktiga kundrelationer och personliga kontakter.
  • Material och metoder som tar hänsyn till våra egna och våra kunders klimatavtryck.
  • Våra medarbetare som utför städtjänsterna ska må bra – idag och på längre sikt.

Coor har lösningen

Så arbetar vi för att minska lokalvårdens miljöpåverkan

Lokalvård är en viktig faktor för en välmående och attraktiv arbetsplats, samtidigt har lokalvård en negativ miljöpåverkan eftersom lokalvård kräver förbrukning av material och resurser.

För Coor är det därför centralt att utföra lokalvård med rätt frekvens med rätt metoder och rätt material. Rätt frekvens handlar om att Coor endast ska utföra lokalvård när det behövs. Rätt metod: att vi använder metoder som är effektiva och kräver så lite resurser och material som möjligt, exempelvis städklara moppar, dosering och arbetar för att kontinuerligt minska plasten. Rätt material: att vi använder miljömärkta rengöringsprodukter och, prioriterar produkter av återvunnet material. Dessutom samarbetar vi med våra leverantörer för att identifiera nya cirkulära lösningar.

Resultatet blir lokalvård med ett lågt miljömässigt fotavtryck


Vi tar helhetsansvar

Exempel på hållbarhetsarbete inom våra lokalvårdsleveranser:

Svanenmärkt lokalvård

Coors har sedan länge kunnat erbjuda Svanencertifierade städtjänster. Svanen är Nordens officiella miljömärke, som fastställer kriterier för produkter och tjänster i syfte att minska dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Lokalvårdsföretag med Svanenlicens erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring, använder minimalt med kemikalier och minimerar transporter samt användning av soppåsar. Förutom detta ska vi ha rutiner för kvalitetsuppföljning och personalen ha rätt utbildning.

Kemikaliefri städning

Växtbaserade och helt biologiskt nedbrytbara produkter kan ersätta kemikalier. Städning utan kemikalier sliter mindre på inredningen, minskar hälsorisker och ny smuts fastnar heller inte lika lätt.

Ett bra  miljöanpassat exempel som passar bra för alla typer av daglig städning är ultrarent vatten. Det är vanligt kranvatten som renas, avjoniserar och blir fritt från mineraler, kalk, klor och andra partiklar.

Läs mer om att städa utan kemikalier här.

Hygienstandarder säkrar kvalitet

Coor har stor erfarenhet av funktionsuppdrag enligt Nordisk Städstandard, SS 627801:2012 (tidigare INSTA 800). Vi har utifrån den utvecklat en egen variant som vi kallar CAT (Cleaning Assessment Tool) som är enklare att använda i praktiken och som idag används av flera av våra mindre kunder.

Inom Coor använder vi också Dansk Hygienstandard 2451:10 som är ett kvalitetsverktyg för vårdhygieniska miljöer. Standarden definierar hygiennivåer i termer av ATP-värden och har objektiva rengöringskontroller som kompletterar den okulära bedömningen.

Hållbara medarbetare

Trots utvecklingen av maskiner, metoder och material så är lokalvård fortfarande ett påfrestande yrke. En trygg och säker arbetsmiljö för våra lokalvårdare betyder miljöanpassade produktval, ergonomiska metoder och möjligheten att kunna styra och påverka den egna arbetsdagen.

Som arbetsgivare vill vi att våra medarbetare mår bra och orkar hela arbetsdagen. Lika viktigt är det att de har energi kvar för att ägna sig åt familj, vänner och fritidsaktiviteter efter arbetsdagens slut. Relevant utbildning och sunt ledarskap är grunden för detta och fokus på kompetensutveckling säkerställer att det fortsätter så, även på lång sikt.

Coors svenska verksamhet är en auktoriserad lokalvårdsleverantör enligt Almega Serviceentreprenörerna och följer deras riktlinjer.

Läs mer om hur Coor jobbar med hållbarhet här ➝

Affärsmässighet – relation, resultat och respekt

Hållbarhet och kontinuitet inom affärsområdet handlar om en sund ekonomi, långa kundavtal, att bygga personliga kundrelationer och att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i.

All verksamhet i Coor är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket bevisar att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav och bedriver ett miljöarbete som är rätt utfört, kommunicerat och dokumenterat.

En miljöcertifiering ger systematik i arbetet med att minska organisationens miljöpåverkan och hitta kostnadseffektiva och hållbara alternativ. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem kan vi identifiera och minska vår påverkan på miljön.


Kontakta Coor

Låt oss prata lokalvård

Vi vill gärna berätta för dig om våra smarta, trygga och hållbara städtjänster för arbetsplatser i hela landet. Ta kontakt med oss för att få veta hur vi kan göra din arbetsdag bättre.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.