Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Verklig hållbarhet: långsiktig och genomtänkt lokalvård

Coor tar stort ansvar för hur lokalvårdsverksamheten påverkar miljön, människor och samhället. Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser.

Kontakta oss
Driftschefer i Norrland - rengjøringsbilde | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI SITUATIONEN

Hållbarhet attraherar
medarbetare, kunder och kapital

All verksamhet gör avtryck på planeten på olika sätt. Genom att stärka sin hållbarhetsprofil kan företag och organisationer lättare attrahera både medarbetare, kunder och kapital.

Hållbart företagande är när lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av organisationen; från kärnverksamheten ända ut till servicetjänster och lokalvård. Idag kräver man därför städtjänster med liten miljöpåverkan och bra sociala och arbetsrättsliga villkor.

COOR SKAPAR VÄRDE

Hållbarhet är ett fokusområde för oss

Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter kan känna sig trygga med att Coor bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid. Vi har tydliga och mätbara mål och skapar värde i tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och miljömässigt: 

  • Vi arbetar med sunda affärsmodeller, långsiktiga kundrelationer och personliga kontakter.
  • Vi väljer miljömärkta rengöringsprodukter och material och tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck.
  • Lokalvårdstjänsterna ska bidra till välfungerande och välmående arbetsplatser och de som utför städtjänsterna ska också må bra – både idag och på längre sikt.

VI TAR HELHETSANSVAR

Exempel på hållbarhetsarbete inom våra lokalvårdsleveranser:

ISO-certifiering – visar att vi tar ansvar för miljön

All verksamhet i Coor är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket bevisar att vi lever upp till
konkreta och erkända miljökrav och bedriver ett miljöarbete som är rätt utfört, kommunicerat och dokumenterat.

En miljöcertifiering ger systematik i arbetet med att minska organisationens miljöpåverkan och hitta kostnadseffektiva och hållbara alternativ. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem kan vi identifiera och minska vår påverkan på miljön.

Svanenmärkt lokalvård

Coors svenska städtjänster är sedan länge certifierade av Svanen. Svanen är Nordens officiella miljömärke, som fastställer kriterier för produkter och tjänster i syfte att minska dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Lokalvårdsföretag med Svanenlicens erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring, använder minimalt med kemikalier och minimerar transporter samt användning av soppåsar. Förutom detta ska vi ha rutiner för kvalitetsuppföljning och personalen ha rätt utbildning.

Kemikaliefri städning

Miljövänliga alternativ blir allt viktigare för både lokalvårdsleverantörer och kunder. Städning utan kemikalier sliter mindre på inredningen och ny smuts fastnar heller inte lika lätt.

Ett bra miljövänligt exempel som passar bra för alla typer av daglig städning är ultrarent vatten. Det är vanligt kranvatten som renas, avjoniserar och blir fritt från mineraler, kalk, klor och andra partiklar.

Läs mer om att städa utan kemikalier här.

Hygienstandarder säkrar kvalitet

Coor har stor erfarenhet av funktionsuppdrag enligt Nordisk Städstandard, SS 627801:2012 (tidigare INSTA 800). Vi har utifrån den utvecklat en egen variant som vi kallar CAT (Cleaning Assessment Tool) som är enklare att använda i praktiken och som idag används av flera av våra mindre kunder.

Inom Coor använder vi också Dansk Hygienstandard 2451:10 som är ett kvalitetsverktyg för vårdhygieniska miljöer. Standarden definierar hygiennivåer i termer av ATP-värden och har objektiva rengöringskontroller som kompletterar den okulära bedömningen.

Hållbara medarbetare

Trots utvecklingen av maskiner, metoder och material så är lokalvård fortfarande ett påfrestande yrke. En trygg och säker arbetsmiljö för våra lokalvårdare betyder miljöanpassade produktval, ergonomiska metoder och möjligheten att kunna styra och påverka den egna arbetsdagen.

Som arbetsgivare vill vi att våra medarbetare mår bra och orkar hela arbetsdagen. Lika viktigt är det att de har energi kvar för att ägna sig åt familj, vänner och fritidsaktiviteter efter arbetsdagens slut. Relevant utbildning och sunt ledarskap är grunden för detta och fokus på kompetensutveckling säkerställer att det fortsätter så, även på lång sikt.

Affärsmässighet – relation, resultat och respekt

Hållbarhet och kontinuitet inom affärsområdet handlar om en sund ekonomi, långa kundavtal, att bygga personliga kundrelationer och att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i.

Specifikt för lokalvård gäller att Coor inte medverkar i eller bidrar till den tvivelaktiga prispress som förekommer i branschen. "Billig städning" kostar också.

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Coor är den ”verkligt hållbara” serviceleverantören

Vi strävar efter att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt – på riktigt! Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska vara trygga med att Coor bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid. Vi har höga hållbarhetsambitioner och en strategi som bygger på principerna i FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling.

Det övergripande målet är att säkerställa att verksamheten är framgångsrik utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Coor skapar utifrån detta värde i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Coors svenska verksamhet är en auktoriserad lokalvårdsleverantör enligt Almega Serviceentreprenörerna och följer deras riktlinjer.

Läs mer om hur Coor jobbar med hållbarhet här ➝

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.