• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Lokalvård i Göteborg

Med Coors flexibla helhetslösningar inom lokalvård för företag och organisationer i Göteborg får ni tid över att fokusera på er kärnverksamhet. Vi skräddarsyr en lösning inom lokalvård för er – perfekt anpassad efter era behov och situation.

Lokalvårdare från Coor torkare en luftrenare | Hållbar lokalvård | Coor

Vår lokalvård i Göteborg innefattar alla typer av städning och rengöring med ett fokus på miljö, kvalitet och effektivitet. Våra tjänster inkluderar allt från daglig städning till specialtjänster som fönsterputsning, golvvård, storstädning och mer därtill. Med vår erfarenhet, storlek och metodik kan Coor säkerställa effektiva och långsiktigt hållbara lösningar av lokalvård för er verksamhet oavsett hur stor eller liten den är.

Pålitlig och effektiv lokalvård i Göteborg

Coor städar idag regelbundet 10 miljoner kvm runt om i hela Sverige och inom en rad olika branscher och företag av varierande storlekar. Vår lokalvård i Göteborg och övriga Sverige vilar på grundpelarna inom HSEQ: Health, Safety, Environment, Quality. Vi är därför certifierade enligt de internationellt erkända standarderna: ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001. Vår lokalvårdsverksamhet i Sverige är också certifierad som en auktoriserad lokalvårdsleverantör av Almega.

Coor har även erfarenhet av att utföra funktionsuppdrag enligt den nordiska kvalitetsstandarden INSTA 800. Med ett strukturerat arbetssätt, enhetliga arbetsmetoder och en miljöfokuserad process strävar vi efter att erbjuda den bästa lokalvården i Göteborg och övriga Sverige. Vår långa erfarenhet av allt gällande lokalvård för företag och organisationer har hjälpt oss utarbeta konkreta och fungerande arbetsmetoder och rutiner som ligger till grund för vår metodik för lokalvård i Göteborg.

”Cleaning the Coor way”

Vår metodik: “Cleaning the Coor way”, är ett helomfattande koncept som är ryggraden för vår lokalvård i Göteborg och övriga Sverige. Konceptet omfattar de nio moment som alltid ingår i vår lokalvård. Momenten är tydligt kartlagda och beskriver processen för hur vi hanterar de olika momenten på bästa sätt. “Cleaning the Coor way” genomsyrar vår organisationen och som all personal är införstådd med. Lokalvården kan inkludera:

 • Personal
 • Rengöringsområden
 • Ingångslösningar
 • Golvrengöring
 • Maskineri
 • Rengöringsverktyg
 • Rengöringsmedel
 • Tvättmaskiner
 • Logistik

Lokalvård i framkant

Coor lägger ett stort fokus på utveckling och innovation av lokalvårdens alla delar. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla och bredda vår kunskap och verktyg för att erbjuda er en pålitlig och effektiv helhetslösningar inom lokalvård och golvvård i Göteborg baserad på era behov.

Vi bevakar ständigt utvecklingen av lokalvårdsmetoder, kemikalier, material, tekniska lösningar samt städrobotar och inkorporerar det bästa industrin har att erbjuda i vår metodik och process.

Coor - Facility Management 

Lokalvård är en del av vår Facility Management. Utöver lokalvård erbjuder vi hundratals andra servicetjänster som utförs i och omkring era lokaler och fastigheter. Målsättningen med våra FM-tjänster är att göra det möjligt för er att fokusera på det de ni kan bäst - er kärnverksamhet - och slippa behöva tänka på allt annat. Vår styrka ligger i vår långa erfarenhet, konkreta processer och arbetsmetoder, samt ständiga strävan efter att utvecklas och förbättra våra tjänster inom fastighetsförvaltning och lokalvård. Hos oss hittar ni enbart moderna, miljösmarta och effektiva helhetslösningar skräddarsydda efter era behov och förutsättningar.

Vill ni veta mer om vår lokalvård och golvvård i Göteborg? Kontakta oss direkt eller läs mer om Coors lokalvård här. Vi erbjuder även lokalvård i Stockholm och övriga Sverige och Norden.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.