Kontorsservice är en upplevelse

Kontorsservice som är anpassad till era medarbetares behov ökar trivseln och produktiviteten på ert företag. Vi erbjuder alla de servicetjänster som behövs för att en arbetsplats ska vara attraktiv och fungera bra och effektivt.
Kontakta oss

Kontorsservice och receptionstjänster | Coor

Så förstår vi er

Kontorsservice och trivsel på arbetsplatsen bidrar till företags lönsamhet

Bilden av ert företag baseras på flera faktorer, där intrycket av era lokaler och kontorsservicen där blir en viktig pusselbit för jobbsökande, anställda och kunder. Det handlar ofta om de små detaljerna; ordning och reda, rent och fräscht – med ett trevligt fikarum, riktigt gott kaffe, färsk frukt och friska växter.

Alla människor är olika och har olika arbetsuppgifter; detta leder till en mängd olika krav på kontorsservicen. Behöver ni samordna tjänsterna och säkerställa att ni har den bästa lösningen för just era medarbetare? Eller är ert bolag i behov av kontorslösningar såsom att bygga om, flytta, strukturera om och effektivisera arbetsytan eller hjälp med att planera utformningen av nytt kontor?

Många kontorsanställda kan numera arbeta effektivt var som helst, då blir det allt viktigare att skapa kontorsmiljöer där medarbetare vill vara för att utbyta idéer, bygga företagskultur och tillsammans generera ett adderat värde för arbetsgivaren.

Att erbjuda bästa möjliga kontorsservice är en investering som betalar sig i form av både produktivitet och lojalitet.

Coors erbjudande till dig

Tjänster vi erbjuder inom kontorsservice

Ni kan i lugn och ro fokusera på er egen kärnverksamhet – all kontorsservice tar vi hand om:

Coor skapar värde

Vi har lång erfarenhet av att skapa skräddarsydd kontorsservice för olika verksamheter

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag. Vi brinner för god kontorsservice och vill att våra kunder, deras medarbetare och besökare ska få en upplevelse utöver det förväntade. I över 20 år har vi finslipat våra rutiner och metoder, och tränat våra medarbetare i service, bemötande och vikten av återkoppling.

Den stora fördelen med att anlita en och samma leverantör för all kontorsservice är att du får en enda kontaktperson för alla tjänster och en kostnadseffektiv lösning som optimeras och förändras utifrån era behov. Vi garanterar en professionell, trygg och kundanpassad leverans – enkelt och problemfritt hela vägen.

Vi tar helhetsansvar

Med hög servicegrad och ständiga förbättringar ökar vi ditt företags attraktivitet genom kontorsservice

Vi tar hand om våra medarbetare och följer upp våra leveranser. Vi har rutiner och kontrollsystem på plats och vi har ett systematiskt innovationsarbete.

Kontorsservice behöver också vara en långsiktig hållbar lösning genom att använda resurser så som kontorsyta, värme, luft, etc. på ett optimalt sätt. Servicen bidrar även till en bättre arbetsmiljö för era medarbetare och därmed ökat välmående genom t.ex. reducerade ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser samt bättre belysning och luftkvalitet.

Vi tar ett helhetsansvar för en eller flera servicetjänster i syfte att skapa väl fungerande och effektiva kontorsarbetsplatser.


Kontakta Coor

Intresserad av riktigt bra arbetsplatsservice?

Kontakta oss för service utöver det vanliga

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Vill du veta mer om hur din verksamhet kan bli smartare, tryggare och mer hållbar? Fyll i formuläret så återkommer vi snart till dig.

Ansvarig Arbetsplatsservice

Georg Linden

Ansvarig Arbetsplatsservice

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.