Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Städtjänster för företag och offentliga verksamheter

Coor är Nordens ledande leverantör av städtjänster till företag, kommuner och andra offentliga verksamheter och fastigheter.

Driftschefer i Norrland - rengjøringsbilde | Coor

Vare sig man jobbar i ett kontor eller ute på en oljeplattform har man alltid rätten att arbeta i en ren och säker miljö. Flera studier pekar på att en ren arbetsmiljö inte bara gör en gladare, det leder också till att man blir friskare och mer motiverad.

Vi erbjuder ett komplett utbud av städtjänster som alla utgår från vårt eget lokalvårdskoncept och vår metodik - Cleaning the Coor Way. Den säkerställer att alla våra olika städtjänster är konsekventa gällande kvalitet, hållbarhet/miljöpåverkan och effektivitet för alla typer av fastigheter och utrymmen.

Branscher vi arbetar inom

Coor har en lång erfarenhet av att leverera trygga, innovativa och kvalitetssäkrade städtjänster till ett stort antal företag, branscher och industrier inklusive, men inte begränsat till:

 • Industri / Tillverkningsanläggningar
 • Sjukhus/Vårdinstitut
 • Energisektorn
 • Skolor / Högskolor
 • Detaljhandel
 • Restauranger
 • Offentlig sektor

Våra städtjänster

Utöver daglig rengöring i form av en abonnemangstjänst erbjuder vi även olika typer av specialtjänster inklusive, men inte begränsat till:

 • Fönsterputs
 • Golvvård
 • Storstädning
 • Trappstädning
 • Byggstädning
 • Matt- och möbeltvätt

Utmaningarna vid upphandling av städtjänster

Upphandling av städtjänster för offentliga/kommunala miljöer är sällan en simpel process. Den ställer höga krav på den upphandlande myndigheten som behöver en god kunskap om verksamheten, logistik, ledarskap, kommunikation, teknisk kompetens och problemlösning.

Upphandling av städtjänster präglas också av en prispress som i många fall leder till fusk med städningen, vilket inte gynnar någon, där städbranschen är en industri som kännetecknas av sin osunda konkurrens. Många kommuner är begränsade av sin ekonomi och väljer ofta det företag som erbjuder det billigaste alternativet, men billigast är verkligen inte alltid bäst - för i slutändan gäller: “Du får vad du betalar för”.

Varför Coor vid upphandlingar av städtjänster?

Coors nyckel till framgång är den strukturerade modell vi använder för hur vår verksamhet ska bedrivas, som också är den stora anledningen till att välja Coor för sina städtjänster. Den innefattar 4 olika steg:

 • Vinna och teckna avtal:
  Med hjälp av konkurrenskraftiga och kundanpassade erbjudanden, som aldrig tummar på kvalitet och med tydligt definierade avtalsprinciper utvecklade av en stark försäljningsorganisation, så vet du vad du får i ett avtal med Coor.
 • Uppstart och utveckling av nya kontrakt:
  Direkt efter avtalet undertecknats påbörjar vi integrationen genom en strukturerad och beprövad process av alla städmoment under ledning av erfarna projektledare.
 • Uppföljning och kontroll:
  Vi fokuserar på intern såväl som extern verksamhetsstyrning vilket innebär att vi bland annat följer upp på finansiella nyckeltal “nerifrån och upp”, samt genomför regelbundna kundmöten tillsammans med dig för att säkerställa optimalt utförande av våra städtjänster och kundnöjdhet.

Kontakta Coor för professionell företagsstädning

Coor erbjuder Nordens främsta, tryggaste och mest innovativa företagsstäd/lokalvård för företag av alla storlekar inom ett stort antal olika branscher och industrier. Vi lägger en stor vikt på just innovation där vi kontinuerligt utvecklar våra städtjänster med hjälp av bland annat städrobotar.

Kontakta oss för mer information om vår företagsstädning eller helhetslösningar inom facility management.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.