• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Patientmåltider till sjukhus och andra vårdinrättningar

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för tillagning av patientmåltider till sjukhus och andra vårdanläggningar, helt anpassade efter patienternas behov. Vi skapar mat som gör gott!

Kosten är en viktig del av vården och vad vi äter har en betydelsefull roll för vårt välbefinnande. Med Signatur by Coor serverar vi matupplevelser som är goda, hälsosamma och behovsanpassade. Under vårt koncept ska matupplevelsen främja patientens tillfrisknande och öka deras välbefinnande. Vi vet att en riktig god måltidsupplevelse påverkar en patients omdöme om hela sin sjukhusvistelse – därför lagar vi mat från grunden med en stor dos nytänkande och omtanke.  

En patientanpassad måltidsupplevelse med omtanke och kvalitet

Med målet att patienten ska få ut det mesta av varje måltid – näring, njutning och upplevelse arbetar vi utefter konceptet om ”patientcentrerade måltider”. Det innebär att varenda måltid under dagen anpassas helt utefter patientens behov gällande portionsstorlekar, antal måltider per dag, såväl som specifika dieter. Tillsammans med dietister näringsberäknar vi måltiderna, även för de som behöver specialkost.

För att kunna skapa en riktigt bra måltidsupplevelse där patientens behov står i centrum samarbetar vi som matorganisation tätt med doktorerna och sjuksköterskorna, samt efter noggrann planering. Varje måltid, mellanmål och snacks behöver vara individuellt anpassad för varje patient. Detta kräver en flexibel matorganisation, tid och gedigen kunskap, något Signatur by Coor besitter mängder av och som gör det möjligt för oss att tillaga nyttig och god mat inom leveransramarna.

Patientmåltider som gör gott

 • En viktig del av den medicinska behandlingen:
  För att påskynda tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet är det viktigt att bistå patienten med god och näringsrik mat anpassad efter hens behov.
 • Kostnadsbesparande måltider:
  En patient som får i sig rätt näring via maten kräver generellt mindre vårdresurser. Den totala kostnaden för sjukdomsrelaterad undernäring brukar sägas motsvara mer än 10% av den totala hälso- och sjukvårdskostnaderna.
 • Bra måltider är friska patienter:
  Det är svårt för de flesta patienter att bedöma hur bra en behandling är. Deras uppfattning om behandlingarna brukar påverka patientens bedömning av sjukhusvistelsen väldigt lite. Det som främst påverkar omdömet för hela sjukhusvistelsen baseras istället på saker de är mer bekanta med, vilket i väldigt många fall är just maten.
 • En fråga om patientsäkerhet:
  Patientens näringstillstånd är ett hälsotillstånd. Det är en patientsäkerhetsfråga som har samma krav på dokumentation som annan medicinsk behandling.

Hur lagar vi patientmåltider som gör gott?

Med mycket omtanke och en stor dos nytänkande ska vi servera riktig mat. Vi vill skapa en matupplevelse, matglädje och måltider som man känner igen och gillar – fast med en extra liten knorr. På ett traditionellt men lekfullt sätt underhåller vi både ögat och smaklökarna. Maten ska vara bra för alla – från patienter till anhöriga. Därför utgår vi från Livsmedelsverkets riktlinjer “Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården” om definitionen på vad en bra patientmåltid och sjukhuskost är. Den innefattar vad de kallar “Måltidsmodellen” som beskriver sex olika områden alla lika viktiga för en bra måltid som vi eftersträvar att uppnå i alla led:

 • Maten ska vara God att äta
 • Maten ska vara en Integrerad del av vården och utgå från den enskilde patientens behov för att uppnå uppsatta mål för vårdkvalitet och behandlingsresultat
 • Måltiden ska vara Trivsam för alla vid måltiden
 • Måltiden ska vara Hållbar genom användning av rätt och bra råvaror, samt försöka minimera matsvinn
 • Maten ska vara Näringsriktig anpassad efter varje enskild patients behov
 • Maten ska vara Säker för patienterna att äta gällande livsmedelshygien såväl som allergi och överkänslighet

Skapa bra patientmåltider med Coor

Coor arbetar med marknadens mest utvecklade koncept för sjukhuskost av patientanpassad sjukhusmat. Vi åtar oss alla projekt för stora såväl som mindre sjukhus och hjälper dig skapa den perfekta lösningen för era behov. Patientmåltider erbjuds framgångsrikt under det egna varumärket Signatur by Coor - ett unikt koncept för mat inom offentlig sektor.

Signatur by Coor driver det nybyggda tillagningsköket vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. De serverar 600 portioner mat per dag samt försörjer alla avdelningar med varor för frukost, fika och mellanmål. I uppdraget ingår även måltidsvärdar på 24 avdelningar och kostkompetens på plats. S:T Eriks ögonsjukhus ingår också i leveransen.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.