Patientmåltider är så mycket mer än bara sjukhusmat

Vi erbjuder helhetslösningar för tillagning och servering av alla former av patientmåltider till olika vårdinrättningar; modern och välsmakande sjukhusmat som helt anpassad efter patienternas behov. Vi skapar helt enkelt mat som gör gott!

Kontakta oss

Vi förstår utmaningen

Sjukhusmat med kvalitet ska samtidigt vara en måltidsupplevelse

Vad vi äter när vi är sjuka har en betydelsefull roll för vårt tillfrisknande. Kosten är därför en viktig del av vården och under det egna varumärket Signatur by Coor – erbjuder vi ett unikt koncept för all form av mat inom offentlig sektor.

Sjukhusmat har historiskt sett inte varit några positiva måltidsupplevelser. Vad vi äter har stor påverkan på vårt välbefinnande och måltidsupplevelsen påverkar också starkt patientens uppfattning om hela sjukhusvistelsen. Signatur by Coor serverar modern sjukhusmat som är god, hälsosam och behovsanpassad, och vi lagar den från grunden med en stor dos nytänkande och omtanke. Patientmåltider som gör gott helt enkelt! 

Coor har en lösning

Hur lagar vi patientmåltider som gör gott? 

Med mycket omtanke och en stor dos nytänkande serverar vi riktig mat. Vi skapar en matupplevelse med matglädje och måltider som man känner igen och gillar – fast med en extra liten knorr. På ett traditionellt men lekfullt sätt underhåller vi både ögat och smaklökarna.

Sjukhusmaten ska vara bra för alla – från patienter till anhöriga och därför utgår vi från Livsmedelsverkets riktlinjer “Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården”. 

...och sjukhusmat som faktiskt smakar bra?
För att kunna skapa en riktigt bra måltidsupplevelse där patientens behov står i centrum samarbetar Signatur by Coor tätt med läkare, dietister och sjuksköterskor. Varje måltid, mellanmål och snacks behöver vara individuellt anpassad för varje patient. Detta kräver en flexibel matorganisation, tid samt gedigen kunskap, något som gör det möjligt för oss att tillaga riktigt nyttiga och goda patientmåltider.

Välj rätt leverantör

En partner för hälsosam matglädje

Signatur by Coor driver tillagningsköket vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. De serverar 500 portioner mat per dag samt försörjer alla avdelningar med varor för frukost, fika och mellanmål. I uppdraget ingår även måltidsvärdar på 25 avdelningar och professionell kostkompetens på plats. S:t Eriks ögonsjukhus ingår i leveransen.

Coor har starka och hållbara lösningar med utrymme för skräddarsydd variation – så att vi alltid kan skapa ytterligare en patientmåltid utöver det vanliga.


GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.