Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Frukt på jobbet för ökat välbefinnande

Friskare, gladare och piggare medarbetare? Allt fler företag inser värdet av att erbjuda anställda frukt som personalförmån. Det är ett billigt och nyttigt sätt att öka energin, och därigenom produktiviteten, under en hel arbetsdag. Sundare medarbetare ger en sundare verksamhet.

Färsk frukt på jobbet hjälper era anställda att hålla sig pigga och friska. Forskning visar att mer hälsosam kost ökar produktiviteten på arbetsplatsen. Som en del av större tjänsteleveranser samarbetar vi med fruktleverantörer för att förse våra kunder med frukt av allra högsta kvalitet.

En ansvarstagande leverantör av fruktkorgar på jobbet

I Coors helhetsåtagande ingår att tillsammans med kunden bestämma sort av fruktkorg på jobbet, vilken fruktmix som passar, kvalitet, volym och frekvens på leveransen av fruktkorgar. I vårt åtagande ingår också att ansvara för leveransen av fruktkorgen till er arbetsplats.

Coor strävar alltid efter att minska svinn i så stor utsträckning som möjligt. Genom att leverera de frukter som ni tycker allra bäst om på er arbetsplats minskar vi matsvinnet. Om ni vill ändra volymen eller andra delar av er leverans, kontakta oss.

Vi arbetar också för att minska de koldioxidutsläpp som är förenade med transporten av fruktkorgarna. Miljöarbetet är något som genomsyrar all vår verksamhet och vi är bland annat certifierade enligt ISO 14001, världens mest erkända standard för miljöledning.

Frukt på jobbet -  fruktkorgar och anpassade lösningar

Coor samarbetar med några av Sveriges marknadsledande fruktleverantörer och ser dagligen till att många stora och små företag har frukt på jobbet i Sverige. En stor del av den frukt som levereras är ekologisk, något vi på Coor förespråkar. Vi är flexibla i vårt erbjudande och ordnar så att ni får de frukterna som ni vill ha i er korg. Genom vår storlek kan vi erbjuda riktigt bra varor och kontorslösningar till mycket konkurrenskraftiga priser. Kontakta Coor idag om du har några frågor eller funderingar kring vårt erbjudande inom mat och dryck. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR