Addici Säkerhet med passion och känsla för service

Som en naturlig del i Coor-koncernen levererar Addici innovativa lösningar inom service, bevakning och säkerhet. Våra säkerhetstjänster skapar trygghet för medarbetare och skyddar både fastigheter och verksamheter.

Till Addici.se
Kvinnlig säkerhetsvakt | Coor

Så förstår vi situationen

Efterfrågan på trygghet och säkerhet växer sig allt större

Alla verksamheter behöver smarta säkerhetslösningar som utgår från ny teknik och som smidigt kan anpassas till en föränderlig omvärld. Företag i alla storlekar behöver hjälp med allt från stationär och mobil bevakning till fjärrövervakning och brandsäkerhet. Och riskhantering!

Deras medarbetare vill samtidigt lugnt kunna jobba på sina arbetsplatser, och känna sig trygga, välkomna och produktiva. Lösningarna för detta ser olika ut för olika branscher; banker, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstadsindustrier, kontor och köpcentrum.

Coor skapar värde

Addici Security är ett auktoriserat bevakningsföretag, helägt av Coor

Tillsammans blir serviceerbjudandet komplett. Som del av en FM-koncern finns det unika möjligheter till smarta lösningar och kostnadseffektiva synergier, utan att någonsin göra avkall på säkerheten. 

Som en del av Coorfamiljen får våra gemensamma kunder riktiga helhetslösningar med integrerad service, säkerhet och bevakning. Väktare, ordningsvakter och skyddsvakter från Addici säkerställer trygghet samtidigt som de har en verklig passion för service.

Läs mer på www.addici.se ➝

Vi tar helhetsansvar

Våra säkerhetstjänster

Addici är idag ansvariga för tryggheten på några av de platser i Sverige som har allra högst ställda krav på säkerhet, kvalitet, service och trygghet. Några av de säkerhetstjänster vi levererar:

 • Stationär och ronderande bevakning
 • Parkeringsservice
 • Receptionstjänster
 • Kontroll av butiker, försäljning, leveranser, utpassering
 • CCTV/trygghetscenter
 • Larmcentral i egen regi, NOC
 • SBA (systematiskt brandskyddsarbete)
 • Säkerhetsteknik, Smart ID-hantering
 • Rådgivning - säkerhetskonsulter - säkerhetschef
 • Utbildningar - standard och skräddarsydda
 • Synergier med andra FM-tjänster

Välj rätt leverantör

Ett säkerhetsföretag för alla branscher

Addici Security är det fjärde största säkerhetsföretaget i Sverige och har utfört bevakning sedan 1985. Bolaget ägs sedan 2012 av servicekoncernen Coor vilket ger en stabil ekonomi och möjlighet att ta del av alla gemensamma fördelar som finns i en stor och trygg organisation.

Samtidigt får Addici möjligheten att vara en självständig och personlig säkerhetsleverantör som ofta tar ett funktionsansvar för tryggheten. Resultatet blir kostnadseffektiva lösningar där smart säkerhetsteknik samspelar med rätt bemanning och ofta andra servicetjänster.

Addici är det säkerhetsföretag som sätter service i första hand.
Läs mer på www.addici.se ➝

  

Vi tar hand om er säkerhet!

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Besvärsfrihet för alla. Fyll i formuläret så återkommer vi strax till dig.

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.