Att vara leverantör till Coor

Vi är måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Leverantörskvalificering

I anslutning till att vi tecknar ett nytt leverantörsavtal gör vi en grundlig kvalificering baserad på följande kriterier:

  • leverantörens tekniska förmåga
  • leverantörens ekonomiska förmåga
  • leverantörens organisatoriska förmåga
  • leverantörens totala leveransförmåga
  • hållbarhetsaspekter


Leverantörsuppföljning


Efter att avtal tecknats gör vi regelbundna uppföljningar av våra leverantörer och leveranserna för att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav som ställdes vid avtalstecknandet.