Frågor och svar för dig som är kund

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är kund hos oss.

Kontaktsida 2023, kontakta bild 2

Du är alltid välkommen att ringa oss på:
010-559 50 00

  

Har du frågor gällande din leverans?

Alla våra kunder har en kontaktperson på Coor som du i första hand bör vända dig till vid frågor gällande vår leverans eller vill felanmäla ett ärende. Om du är osäker kan du alltid få hjälp av vår huvudväxel: 010-559 50 00.

Vill du göra beställningar, kompletteringar eller leveransändringar?

Din kontaktperson på Coor hjälper dig gärna när du önskar göra en beställning, komplettering eller ändring av nuvarande leverans. Om du är osäker på vem som är din kontaktperson kan du alltid få hjälp av vår huvudväxel: 010-559 50 00.

Vill du felanmäla ett ärende?

Alla våra kunder har en kontaktperson på Coor som du i första hand bör vända dig till vid frågor gällande vår leverans eller vill felanmäla ett ärende. Om du är osäker på vem hos oss du ska vända dig till kan du alltid få hjälp av vår huvudväxel: 010-559 50 00.

Har du fakturafrågor?

Kontakta alltid ”vår referens” som ska framgå på din faktura. Saknas information om "vår referens", eller om du har övriga frågor som inte rör innehållet på fakturan, kan du vända dig till kundreskontra: customer.se@coor.com.

Här hittar du fler frågor och svar kring fakturafrågor.

Har du frågor om ditt avtal med Coor?

Vid avtalsfrågor bör du i första hand ta kontakt med din dedikerade kontaktperson hos oss.

Om du inte vet vem som är din kontaktperson kan du alltid få hjälp av vår huvudväxel: 010-559 50 00.

  

Frågor, felanmälningar och beställningar

Du som är kund till Coor bör ha fått instruktioner om hur du ska felanmäla ett ärende till oss. Om du är osäker kan du alltid få hjälp av vår huvudväxel: 010-559 50 00

Framtidens arbetsplatser, teaserbild 3

Vårt erbjudande

Som ledande inom facility management är Coor med och utvecklar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vill du veta mer om hur Coors tjänster kan underlätta ditt arbetsliv?

Kontakta oss

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.