• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Berndt_Bertil_Johansson

Produktivitetsvinster driver outsourcing

Trenden att outsourca produktionsservice är tydlig. Det märks särskilt inom branscher som fordons- och annan tillverkningsindustri. Det som driver utvecklingen är behovet av ökad produktivitet. Inom ett par år spås ytterligare branscher följa efter.

Den totala marknaden för produktionsservice i Sverige uppgår till 17-22 Md SEK, av vilken ca 20 procent är outsourcad. I Sverige svarar fordonsindustrin för den största andelen outsourcad produktionsservice, där ca 40 procent av produktionsservicen lagts ut på externa partners. Huruvida man valt att hantera produktionsservicen in-house eller outsourca till externa partners beror dels på tradition i branschen, dels på komplexiteten i produktionen.

– Fordonsindustrin utmärks av kostnadspress och behov av produktivitetsökning och internationellt är outsourcing av produktionsservice vanligt. Produktionsservicen inom fordonsindustrin består delvis av mindre komplexa servicetjänster vilket också underlättar beslutet att outsourca denna verksamhet, säger Bertil Johansson, ansvarig för Affärsutveckling inom Produktionsservice i Coor.

I USA och Storbritannien är outsourcing av produktionsservice mer utbredd än i Sverige. Sett till hela Norden tog outsourcing av tjänster inom produktionsservice fart i slutet av 1980-talet. Exempel finns ifrån så skilda branscher som fordons-, kärnkrafts-, stål- och papper- och massaindustrin.

– Beroende på företagens situation varierar motivet för outsourcing av produktionsservice. Vid låg beläggning i en produktionsanläggning är motivet för outsourcing att minska kostnader. Är tvärtom beläggningen hög vill man öka produktiviteten genom att minska störningarna i flödena och samtidigt, i möjligaste mån, undvika kapacitetsinvesteringar. Ett annat skäl för outsourcing är om företaget har behov av att säkra tillgången till kompetens, säger Berndt Johansson, affärsutvecklare inom Produktionsservice i Coor

Kvalificera sig som leverantör

I dagsläget levererar Coor produktionsservice främst till kunder inom fordons- och kärnkraftsindustrin.

– Det handlar om att kvalificera sig som leverantör genom att visa att man har den generella metodkunskapen tillsammans med de resurser som krävs för att utveckla en produktionsserviceverksamhet, samtidigt som man har kunskap om kundens process och de speciella krav som den innebär. Coor har byggt upp kunskap om underhållsteknik och har resurser för att leda, analysera och utveckla en produktionsserviceverksamhet som är applicerbar inom alla industrier. Utifrån våra kunders behov skapar vi ett kostnadseffektivt underhåll, ökat anläggningsutnyttjande, överblickbarhet och flexibilitet samt en trygg och strategisk utveckling, säger Bertil Johansson.

Fakta: Coors tjänster inom Produktionsservice omfattas bland annat av:

 • Avhjälpande och förebyggande underhåll, förbättringar och modifieringar av:
 • Produktionsanläggningar
 • Produktionsrelaterade mediasystem
 • Produktionsverktyg och hjälpmedel
 • Mätdon
 • Materialhanteringsutrustning
 • Konstruktion, tillverkning och installation av:
 • Maskin-, slit- och reservdelar
 • Produktionsrelaterade mediasystem
 • Materialhanteringsutrsutning
 • Maskiner och automationslösningar
 • Avfallshantering, rengöring, fabriksstädning och sanering
 • Försörjning och hantering av material, förråd och media
 • Produktionsrelaterad administration, ledning och analys
 • Produktionsstöd