magnus

Vem gör vad i krisen?

Konjunkturnedgången är en bister verklighet för både privat och offentlig verksamhet. Magnus Kuchler, expert på FM-marknaden, ser både för- och nackdelar med de olika sektorernas agerande för att hantera situationen.

– Den privata sektorn reagerar snabbare, på gott och ont. Många företag har ett bra tredje kvartal men slår ändå på bromsen, för säkerhets skull. Medan offentlig sektor har ett långsiktigt tänkande och anpassar sig på ett långsammare sätt, säger Magnus Kuchler, ansvarig för Facility Management-rådgivning i Norden på Ernst & Young.

Kuchler anser att båda borde lära sig av varandra. Den privata sektorn har mycket att vinna på långsiktighet och att inte bara fokusera på nästa kvartal. Inom det offentliga måste man bli mer värdestyrd därför att ”kunderna” kommer att kräva det allt mer.

– Många företag som under lång tid utvecklat sin FM-verksamhet har gjort ett medvetet val och har kontroll på alla delar i sin verksamhet. De vet var de kan höja eller sänka servicenivån för att ligga rätt i kostnad och värde. Inom offentlig sektor finns en tendens att bara gneta på vilket sänker värdet lite på alla områden istället för att man gör bra prioriteringar och tänker på helheten.

FM ÄR i allra högsta grad en viktig stödverksamhet inom offentlig sektor. Undersökningar visar att bra lokaler och skolmat höjer elevernas prestationer, att sjukhus som känns välkomnade, fungerar och har bra mat får nöjdare patienter som blir friska fortare.  Dessutom kommer den offentliga sektorns kärnverksamhet kräva mer resurser i framtiden.

– Trenden är att fler människor behöver samhällets stöd i dag, vi lever längre, blir sjuka oftare och har en ökande arbetslöshet. Organisationerna kräver välutbildade människor att anställa vilket ställer krav på skolväsendet. Allt det här kostar pengar som inte finns, vilket betyder att offentlig sektor måste vara mer effektiv utan att sänka servicenivån, menar Magnus Kuchler.

Ska man lyckas med en förändring krävs en investering i både tid och pengar. Privata företag har lättare att göra stora investeringar som på ett längre perspektiv betalar igen sig flertalt. Offentlig sektor lappar täcket lite här och där och då sker inga stora förändringar. Dessutom är det ett problem att outsourcing ibland felaktigt förknippas med privatisering inom den offentliga sektorn och att man sällan ser över alla möjliga handlingsalternativ i sin verksamhet och därför har dålig kontroll över vad en tjänst faktiskt bör kosta.

DEN PRIVATA SEKTORN påverkas av andra faktorer enligt Magnus Kuchler.
– Det finns en oönskad flexibilitet hos kunderna som är ryckiga och kan byta leverantör ganska snabbt. Det ställer stora krav på FM-branschen som oftast sitter med långa kontrakt och många anställda. Dessutom ska man ha muskler nog att kunna följa med stora privata företag internationellt, deras FM-portfölj ska kunna vara global.

Magnus påpekar att vi måste komma ihåg att FM fortfarande är en ung bransch och att, oavsett konjunktur, så kommer både kunder och leverantörer att mogna med mera kunskap och gå mot en mer professionell ”make or buy-strategi”. Företagen drivs av insikten att de inte kan koncentrera sig på allt och att det som inte är kärnverksamheten många gånger med fördel kan göras av andra.

– Det är en utmaning för alla FM-leverantörer att bli mer proaktiva med det värde man kan leverera till kundens kärnverksamhet istället för att bara leverera det överenskomna.

Det är viktigt att hitta rätt strategi som företaget kan leva med under en längre tid och inte drabbas av panik och göra någonting snabbt och fel.
– Outsourcing är ingen allround medicin som fungerar för alla. Är man inte beredd att arbeta med förändringar och ta kontroll över sin verksamhet så kan man inte förvänta sig att outsourcingen i sig löser problemen, säger Magnus.

Hur ser konjunkturen ut om ett år?

– Då är vi på väg åt rätt håll igen. Allting går snabbare nu, så även återhämtningen.

Vilken effekt har den globala finanskrisen på FM-marknaden?

– Företagen genomför kostnadsbesparingar vilket leder till att den totala inköpsvolymen minskar. Vissa leverantörer kommer att tappa sina kontrakt, vissa medarbetare kommer att förlora sina jobb. Men å andra sidan så ser många företag över sin verksamhet nu och gör förändringar som i förlängningen genererar mer inköp och som i sin tur utvecklar FM-branschen.