Relationsbaserade kontakt

Din guide: Fördelarna med relationsbaserade kontrakt

Relationsbaserade kontrakt blir allt populärare bland större bolag i upphandlingen av IFM. Inledningsvis måste man satsa mycket tid och kraft, men målet är en mer kostnadseffektiv, flexibel och innovativ FM-verksamhet över tid.

FM-branschen i Norden föddes på 1980-talet. I början gjordes en del mindre outsourcing-uppdrag, men i och med Ericssons beslut att outsourca sin serviceverksamhet i början av 2000-talet tog det fart på allvar.

Sedan dess har allt fler bolag valt att låta en specialiserad FM-aktör leverera och utveckla de verksamhetsstödjande FM-tjänsterna. Den nordiska FM-marknaden är idag relativt utvecklad, samtidigt som det fortfarande finns en stor andel företag och offentliga verksamheter som ännu inte outsourcat sina FM-tjänster. Av den totala nordiska FM-marknaden, som uppskattas till cirka 400 miljarder kronor, är i dag drygt hälften outsourcat.

Motsatsen till transaktionsbaserade kontrakt är relationsbaserade kontrakt. Dessa samarbeten baseras på samverkan mot en gemensam vision och målsättning, som parterna har definierat tillsammans.

I takt med att marknaden mognat har både beställare och leverantörer utvecklats. När FM-branschen var ung baserades FM-avtalen främst på transaktionsbaserade kontrakt, där beställaren definierar vad som ska utföras och leverantören styrs utifrån uppsatta nyckeltal och detaljerade tjänstebeskrivningar.

- Under många år har transaktionsbaserade kontrakt varit väldigt vanliga. Problemet med denna typ av samarbetsavtal är att de inte naturligt främjar utveckling. Det kan vara bra när framtiden är enkel att förutsäga, men är mindre flexibla i en miljö med stora förändringskrav, säger Erik Sörnäs, vice president, affärsutveckling, Coor Group. 

Motsatsen till transaktionsbaserade kontrakt är relationsbaserade kontrakt. Dessa samarbeten baseras på samverkan mot en gemensam vision och gemensamma mål, som parterna har definierat tillsammans. Denna form blir mer resultatorienterad, och det finns incitament för båda parter att ständigt utveckla serviceverksamheten.

- Den stora skillnaden ligger i balansen mellan leverantör och beställare, och i samarbetet. I transaktionsbaserade kontrakt har kunden stor makt, och beställaren berättar för leverantören vad som ska göras. Det finns inga gemensamt utvecklade målsättningar, och inga eller låga incitament för leverantören att utveckla och effektivisera serviceleveransen mot gemensamma mål, förklarar Erik Sörnäs.

För ungefär fem år sedan började relationsbaserade kontrakt ta fart på allvar.

- Båda parter satsar mycket tid och kraft i de initiala diskussionerna. Genom att parterna tidigt pratar om hur man ska hantera förändringar och problem blir samarbetet över tid enklare, säger Erik Sörnäs.

Syftet med relationsbaserade uppdrag är att skapa avtal som är gynnsamma för båda parter.

- Målet är att genom en flexibel affärsrelation baserat på förtroende, hitta former för en optimal leverans över tid, säger Erik Sörnäs.

Vad innebär relationsbaserade uppdrag?

  • Gemensamt för alla relationsbaserade uppdrag är att beställaren i ett tidigt skede väljer tilltänkt leverantör.
  • Vid val av leverantör är faktorer som samarbetsförmåga, medarbetarmotivation och innovationsförmåga viktiga aspekter.
  • Parterna skriver avtal i samråd. Under processen genomförs ett antal workshops, där affärskritiska mål, samarbetsformer, önskvärda resultat, leveransformer och styr- och ledningsmodeller diskuteras.

 

Erik Sörnäs

Erik Sörnäs

Vice President, Affärsutveckling, Coor Group

+46 (0)10-559 52 74

erik.sornas@coor.com