Arbetshälsa

Framtidens hälsosamma arbetsplats

Vi lever i ett stressigt samhälle där sjukskrivningarna ökar. Kan hälsocertifierade kontor vara nyckeln till att bygga välmående och hälsosamma arbetsplatser för medarbetarna?

Framtidens arbetsplats | Coor

I USA finns The International WELL Building Institute, som efter sex års forskning och utveckling lanserade sin WELL-certifiering 2014 med målet att globalt omvandla våra byggnader och samhällen på sätt som hjälper människor att trivas och må bra. Fokus är på hur byggnader kan förbättra vår komfort på framtidens kontor, få oss att göra bättre val och generellt förbättra, inte kompromissa, kring vår hälsa och vårt välbefinnande.

Vad är WELL?


Luft: Åtgärder som minimerar luftföroreningar inomhus.

Vatten: WELL främjar hög kvalitet och ökad tillgång på vatten.

Näring:Minimerar ohälsosam mat och uppmuntrar till bättre matkultur, t.ex nyttig fika.

Ljus: Satsar på belysning som bland annat gör medarbetare mer alerta.

Hälsa: Åtgärder som uppmuntrar till vardagsmotion.

Komfort: Handlingar som skapar distraktionsfria och bekväma inomhusmiljöer.

Sinne: Optimerar kognitiv och känslomässig hälsa genom design och teknologi.

Innovation: Åtgärder som uppmuntrar till fortsatta innovationer för välmående och hälsa.

Castellum lockades av certifieringen

Några som nappade på den nya hälsocertifieringen var fastighetsbolaget Castellum som med kontor från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder har cirka 6 200 kunder i sina lokaler. "Vi hade redan miljöcertifierade lokaler sedan drygt tio år och har skaffat mycket kunskaper inom området. Det vi själva upptäckte när vi hade byggt det bästa miljöklassade kontoret i Stockholm var att det ändå saknade något", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, och fortsätter: "Huset i sig var väldigt fint, men värdena som styrs av miljöcertifieringen sitter bara i de hårda bitarna, som bra materialval och rätt fönster. Upplevelsen, som egentligen är den starkaste faktorn till hälsosamma kontor, finns inte med i miljöcertifieringen."

Det var då de kom i kontakt med WELL för att skapa framtidens arbetsplats. Här tittar man på andra värden i lokalerna – olika funktioner som inte bara omfattar byggnadernas konstruktion och verksamhet utan också hur de påverkar mänskliga beteenden relaterade till hälsa och välbefinnande såsom luft, grönska inomhus och möjlighet till motion.

Castellum lockades av certifieringen – mycket för att fakta och siffror pekar mot att de faktiskt måste göra det, enligt Filip Elland:

– Vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus och till cirka 60 procent påverkas vår hälsa och vårt välbefinnande av den fysiska och sociala miljön. I Sverige har vi problem med sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar. Något gör vi i näringslivet fel, och då kan man fundera på orsakerna.

I Castellums fall har man bland annat skapat olika typer av arbetsmöjligheter – även utomhus på taket där anställda kan plugga in sin dator och ha en ergonomisk arbetsplats.

På bottenplan serveras bara hälsosam mat och nyttig fika, huset tillämpar också urban farming med odlingar på taket. Där ska man även kunna träna, liksom på innergården eller inomhus.

På bottenplan ska kunderna kunna jobba i ett landskap med olika företag – en del platser är tänkta att upplåtas till personer som inte har anställning. Hissar ska “gömmas” för att uppmuntra till trappor. Man utvärderar också möjligheten att belysningen har dygnsstyrning med olika färgsättning vid olika tider. Bland annat – för det finns mycket att göra.

Även Skanska är med i matchen

I projektet Epic i Malmö erbjuder de en hälsosam arbetsplats som är precertifierad enligt WELL, med planerad inflytt hösten 2019. Enligt Skanska ska Epic utformas med människors hälsa och välmående i fokus där det hälsosamma valet ska vara det självklara. Exempelvis ska trappan vara inbjudande och väl synlig och det finns ett fokus på dagsljus och grönska inomhus. På entréplan finns cykelhotell, duschar och omklädningsrum med handduksservice.

– Vi har även registrerat vårt eget regionkontor Klipporna i Hyllie för en WELL-certifiering. Vi ser det som ett nästa steg i vårt arbete med att erbjuda den bästa arbetsplatsen till våra medarbetare. 
Det blir ett sätt att lyfta frågorna kring hälsa och välmående för personalen till nästa nivå och få ett mer strukturerat arbetssätt kring dessa frågor, berättar Sofia Ekerlund, marknadsansvarig hos Skanska.

Castellum workspace

Vad tror forskare då? Kommer hälsocertifieringar ge oss mer välmående medarbetare?

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och tycker att det är väldigt spännande att arbetet har kommit så långt med denna typ av hälsosamma arbetsplatser.

– När jag gick läkarutbildningen var det mycket fokus på fysiska faktorer, som mögel, asbest och radon. Nu är det intressant hur byggnader och arkitektur utformas med psykiskt välmående och återhämtning i fokus – väldigt viktiga bitar att lyfta i vårt stressade samhälle.

Vad skulle du som forskare vilja skicka med vid utveckling av hälsosamma arbetsplatser?
– Jag deltar bland annat som forskare i ett Vinnova-finansierat projekt där vi studerar en typ av kollektivt och yteffektivt boende, Tech Farm, Nordens första co-living, förklarar Walter Osika. 

Här delar 55 entreprenörer på ett gemensamt boende i centrala Stockholm.

– Där studerar vi bland annat sociala interaktioner. Vi tittar på vad som krävs för att man ska trivas, vilka regler som ska gälla och om det även finns möjlighet till återhämtning. Och det kan vara intressant att skicka med: Vad stärker respektive underminerar pro-socialt beteende? Vad gör det lättare att jobba och vad förhindrar det? När man skapar framtidens kontor och framtidens arbetsplats gäller det också att göra en noga analys av vilken typ av arbete som ska utföras var och när – hur arbetet organiseras och vilka moment som kräver fysisk närvaro på en arbetsplats respektive när man till exempel kan jobba hemifrån. Det är minst lika viktigt som hur den fysiska miljön ser ut, säger Walter Osika.