Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Innovation

Smarta byggnader skapar framtidens kontor och arbetssätt

Med hjälp av innovation och smarta, tekniska lösningar kan arbetsplatser öka medarbetarnas välmående – och samtidigt minska såväl miljöpåverkan som energikostnader.

Innovation | Coor

I sitt innovationsarbete strävar Coor efter att hitta innovativa lösningar som effektiviserar befintliga byggnaders energianvändning och samtidigt gör arbetsdagen för kontorsanvändarna så hälsosam och bekymmersfri som möjligt. På så sätt skapas framtidens hållbara byggnader och arbetsplatser.

Framtidens kontor – mer än bara en arbetsplats 

Arbetsplatsens utformning spelar stor roll i hur attraktivt ett företag uppfattas, samtidigt som det kan bidra till att befintliga medarbetare vill stanna kvar.  
– Det är tufft att hitta rätt kompetens och skulle det vara så att någon står och väljer mellan två liknande jobb, med samma arbetsuppgifter och lön, kan det faktiskt vara så att själva arbetsplatsen fäller avgörandet. Om du som arbetsgivare har ett välfungerande kontor, som stödjer de arbetsuppgifter som ska utföras, kommer det att uppskattas av medarbetarna, säger Mattias Wahlgren, Group Innovation Manager på Coor.

Han tror även att framtidens kontor kommer att bli allt mer av en samlingsplats, dit medarbetarna åker för umgås och hämta inspiration.  
– Idag kan de allra flesta jobba effektivt och uppkopplat nästan var som helst. I vissa fall kanske arbetet till och med blir effektivare från distans, men ingenting bidrar till att bygga relationer som att faktiskt mötas fysiskt. Och så småningom tror jag att man kommer att vilja locka tillbaka folk till kontoret, säger Mattias.

Då handlar det om att ha ett inbjudande kontor. Mattias är övertygad om att vi i framtiden kommer att se ett ökat fokus på kreativa och specialanpassade arbetsplatser. Han tror också att innovationer kommer att spela en viktig roll för att öka medarbetarnas välmående. 
– I många fall kommer framtidens kontor att ha ett bättre klimat och bättre luft än i de anställdas egna hem. Med hjälp av tekniska lösningar kommer kontoren att ha precis rätt luftfuktighet, temperatur, ljud och ljus – och det i sin tur optimerar jobbupplevelsen.

Bra inomhusklimat är viktigt för att skapa välmående hos de anställda, och med tjänsten IOT SmartSpaces kan Coor med hjälp av sensorer mäta allt från koldioxidhalt till lukt – för att därefter förbättra luften på kontoret. Tillsammans med företaget Naava erbjuder Coor uppkopplade växtväggar, som bland annat renar luften och ökar luftfuktigheten.  
– Vi känner oss lugna och mer harmoniska när vi har grönska och växter runt omkring oss. Och när de anställda mår bättre presterar de också bättre, säger Mattias.

Han lyfter också SmartAmbience, en tjänst Coor utvecklat tillsammans med Epidemic Sound. Genom SmartAmbience kan företag skräddarsy ljudupplevelsen i exempelvis fikautrymmen, receptioner och kontorslandskap. 
– Musik gör otroligt mycket med vårt undermedvetna och kan förbättra kontorsmiljön avsevärt. Den här tjänsten vann IFMA Nordics pris som bästa Facility Management-innovation förra året, vilket är extra kul. Men vi har massor av andra spännande, tekniska lösningar också, säger Mattias.

Bättre omgivning med hållbara byggnader

Att tekniska lösningar kommer att forma framtidens kontor råder det ingen tvekan om. Men med hjälp av smarta innovationer kan företag även optimera såväl energikostnader som miljöpåverkan. 

– Våra lösningar innebär stora effektiviseringsmöjligheter. Vi kan minska energianvändandet med upp till 40 procent och samtidigt förbättra användarupplevelsen. Det är också tydligt att företag blir allt mer miljömedvetna, säger Mattias. 

På Coor i Danmark har man jobbat framgångsrikt med att energieffektivisera byggnader och kontor, det som på Coor kallar SmartBuildings. Genom att installera ett uppkopplat energiledningssystem kan Coor hjälpa företag att få en överskådlig bild av så väl energi- som vattenkonsumtion. 
– Med det här systemet kan man enkelt och i realtid följa företagets konsumtion. Det gör att man direkt märker ett avvikande beteende, och på så sätt kan arbeta proaktivt. Det går exempelvis att se att ett filter i ventilationssystemet behöver bytas ut innan det hinner ske någon skada. Den här tekniken visar i förväg när det behövs service och företag kommer därigenom att kunna spara pengar, säger Thomas Fog, Business Unit Director, IFM & Property Division på Coor i Danmark. 

Innovationer formar framtidens kontor och arbetssätt

Thomas berättar att man, tillsammans med sin samarbetspartner IQ Energy Nordic, är ledande i Norden när det kommer till att mäta och energieffektivisera byggnader och kontor. Den här teknologin har flera användningsområden – och kommer att ha stor betydelse för framtidens kontor och arbetssätt. 
– I dagsläget har vi installerat lösningen hos de flesta av våra största kunder, och jag tror att intresset kommer att öka, säger Thomas.

Teknologi kan även användas för att visa hur kontorets yta nyttjas i dagsläget. Thomas berättar att kunder ofta säger att ”de inte har tillräckligt med mötesrum”, men genom exempelvis sensorer kan Coor hjälpa företag att enkelt mäta sin beläggning i olika utrymmen och därefter optimera ytorna – på så sätt slipper de betala för extra kvadratmeter eller leta nya lokaler.

Thomas är övertygad om att framtidens smarta byggnader och arbetsplatser kommer att åskådliggöra användandet av resurser och påverka medarbetarnas vanor. 
– Det här kommer att ha en större påverkan än vad det går att föreställa sig. Jag tror inte att människor är medvetna om hur mycket energi som slösas bort i dagsläget, men med våra innovativa lösningar kommer de att kunna se och därmed förebygga detta, säger han.