Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Smarta helhetslösningar för lokalvård i Härnösand

Med Coor får ni pålitlig, prisvärd och effektiv lokalvård i Härnösand med omnejd, helt skräddarsytt efter era förutsättningar och behov. Vi har lång och bred erfarenhet av att leverera städtjänster i hela landet. Vi är stolta för det värdefulla hantverk våra medarbetare utför.

LÄS MER OM VÅR LOKALVÅRD
Vi erbjuder lokalvård | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI ER

Lokalvård i Härnösand måste vara riktigt enkel och flexibel

Med det stora utbudet av många olika företag måste lokalvård vara anpassad efter era unika behov och krav samtidigt som den är flexibel för den rådande situationen i samhället. 

Ett företag kan vara ute efter avancerade städrobotar eller att kombinera lokalvård med annan kontorsservice som till exempel underhåll av kaffemaskiner eller bevakning. Det andra företaget kan vara i behov av obekväma arbetstider eller en vaktmästartjänst.

En del kunder vill ha lokalvårdare och städvagnar som syns under kontorstid och andra satsar på högteknologiska virushämmare som rensar bort skadliga partiklar i luften.

Tjänster inom lokalvård | Coor

An employee cleaning a cabinet wall | Coor

COOR SKAPAR VÄRDE

Vi erbjuder professionell lokalvård på arbetsplatser i Härnösand

Idag är det viktigare än någonsin tidigare med lokalvård som har fått en allt större roll i samhället. För att minska smittspridning anpassar vi oss och fokuserar på extra utsatta ytor. Med Coor får ni en ren, trygg och trevlig arbetsplats för både anställda och besökande. 

Städtjänster för alla verksamheter i Härnösand

Vi är tillräckligt flexibla, lokala och personliga för att städa inom alla former av verksamhet. Inget uppdrag är vare sig för stort eller för litet, och vi hittar lösningar för varje unik kund, plats och situation.

Coor erbjuder pålitliga, prisvärda och effektiva städtjänster helt skräddarsydda efter era förutsättningar och behov. Utveckling och innovation av lokalvårdens alla delar är något som ligger oss varmt om hjärtat. 

För att säkerställa högsta kvalitet på lokalvården är verksamheten certifierad både enligt Svanen samt de internationellt erkända standarderna för miljö och kvalitet: ISO 9001 och ISO 14001.

Lokalvård som del av en integrerad FM-lösning

Vi är tillräckligt stora för att ta uppdrag med extrema krav, stor geografisk spridning eller extrema ytor. Lokalvård är bara en av hundratals tjänster inom vår Facility Management som utförs i och omkring era lokaler och fastigheter.

LÄS MER HÄR

Personalvård | Coor

VI TAR HELHETSANSVAR

Några av våra tjänster inom lokalvård i Härnösand

Vi utför städning på alla typer av arbetsplatser, miljöer och typer av lokaler och anpassar lätt oss till varje kunds behov, till exempel:

 • Daglig lokalvård
 • Golvvård
 • Storstädning
 • Avfallshantering
 • Hygienvärd
 • Fönsterputs
 • Hygienmaterial
 • Flyttstädning
 • Byggstädning
 • Höga höjder

Läs mer om alla Coors lokalvårdstjänster i hela landet:

LÄS MER HÄR

Lokalvård för ditt företag | Coor

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

CLEANING THE COOR WAY

Vår egen städmetodik för våra städtjänster i Härnösand

“Cleaning the Core Way” är ett noggrant utvecklat koncept för att kunna ta hänsyn till lokala behov och önskemål. Det bygger på erfarenhet och spetskompetens och säkerställer kvalitet och effektivitet samtidigt som det anpassas till era unika behov och krav. Tryggt för både våra kunder och våra lokalvårdare!

LÄS MER OM CLEANING THE COOR WAY