Dryckesmaskiner och Kaffeautomater

Coor är en av Nordens största leverantörer av varma och kalla drycker samt dryckesmaskiner till arbetsplatser. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt sortiment och kvalitet, både vid val av maskiner och råvaror. Genom vår storlek kan vi erbjuda våra kunder både djup kunskap och fördelaktiga priser.

Mat och dryck | Coor

Dryckesmaskin till kontoret

Nya produkter, nya trender och nya rön kommer ständigt ut på marknaden. Coor bevakar utvecklingen och ser till att anpassa utbudet av vattenautomater och andra dryckesmaskiner för kontor utifrån ändrade preferenser. Som exempel på produkter kan vi nämna vårt samarbete med Starbucks.

Leverans av kaffeautomater och dryckesmaskiner för kontor i Sverige

Coor samarbetar med marknadens ledande leverantörer av kaffeautomater, vattenautomater och dryckesautomater för kontor i Sverige och Norden. Baserat på kundens konsumtion och typ av lokaler tar vi fram en kostnadseffektiv och optimal lösning. Alla uppdrag skräddarsys, men standardtjänster för leverans av varma och kalla drycker är:

  • Förslag på olika automattyper och kaffesorter för er verksamhet

  • Finansieringslösningar av automater under driftsperioden

  • Rengöring av maskiner och ytor runt omkring, samt påfyllning av kaffe, te, socker, mjölk med mera

  • Förebyggande teknisk service av maskin eller varuautomat

  • Ansvar för felanmälan och åtgärd

Coor väljer certifierat kaffe

Genom att byta ut det vanliga kaffet mot ekologiskt minskar koldioxid-utsläppen med 67 procent (i snitt från 900 kg till 300 kg per kaffemaskin och år). Coor försöker på olika sätt aktivt verka för mer hållbara lösningar, och rekommenderar alla våra kunder att enbart erbjuda sina anställda certifierat kaffe, te och choklad – inte bara för miljön utan även för att säkerställa trygga arbetsförhållanden under produktionen. Idag är 3 av 4 av de kaffekoppar som Coor serverar certifierade, både i våra automater och i våra personalrestauranger.

Vi vill se till att fler personer dricker certifierat kaffe, kontakta Coor för information om våra leveranser till arbetsplatser där kaffe och andra drycker ingår.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.