• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Arbetsplatsexperternas bästa tips för hybrida möten

Ljus, hållning och kläder – det är mycket att tänka på när man sitter framför webbkameran. Men spelar dessa saker egentligen någon roll? Coors arbetsplatsstrateger ger dig svaren.

Hur fungerar hybridmöten optimalt?

Så här säger experterna:

 • Checka in och checka ut
  Det ger möjlighet för alla att ställa om och öka närvaron i mötet.
  ➝ Tips på incheckning: Hur mår jag idag, skala 1-5?
  ➝ Tips på utcheckning: Vad tar jag med mig från dagens möte?
 • Ett syfte och en agenda
  Lägg gärna till det i mötesinbjudan och om något ska förberedas inför mötet så alla vet vad som förväntas under mötet.
 • Bygg relation i mötet först
  Vänta med att dela en presentation, låt relationsbyggande få ta plats första minuterna.
 • Formulera och förankra spelregler
  Vid återkommande möten, t.ex. veckomöten eller teammöten, kom överens om spelregler kring vad som är viktigt för mötesdeltagarna så att alla känner tillhörighet och engagemang.
 • Alla ska synas i bild
  Använd bild från varje deltagares kamera eller dator, men använd enbart en ljudkälla om flera personer ringer in från samma rum.
 • Alla har en egen dator
  Uppmuntra alla deltagare som är med fysiskt att ha egna datorer för att kunna samarbeta digitalt genom verktyg så som till exempel Miro.
 • Ta pauser ofta
  Uppmuntra till rörelse i pauserna!
 • To mute or not to mute?
  Att välja ”mute” behöver inte vara standard om miljön tillåter. Men det är artigt – om man är många!

”The basics

 • Testa tekniken innan
 • Videon bör var på för alla mötesdeltagare
 • Välj miljö med ljus/dagsljus och undvik motljus
 • Säkerställ att ljudet är bra, både för dig och för dina mötesdeltagare
 • Stäng av notiser på Teams/Outlook och tysta din mobil