Framtidens arbetsplats

Kontoret är dött - Länge leve kontoret!

Kontoret som vi känt det finns inte längre – framtidens arbetsplats är en helhetsupplevelse med nätverkande, det hybrida arbetssättet, service och medarbetarens välmående i fokus. En plats dit medarbetarna aktivt väljer att ta sig eftersom den underlättar deras vardag och bidrar till gemenskap och personlig utveckling.

Att hjälpa företag skapa framtidens arbetsplats – det har blivit en av Coors, Nordens ledande facility management-leverantör, främsta uppgifter i efterdyningarna av pandemin. Coors arbetsplatsspecialister, Coor Advisory, jobbar just nu för högtryck.

– En kombination av kontors- och distansarbete, ett så kallat hybridkontor, är snart en verklighet på de flesta arbetsplatser, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

Coor genomgår just nu en egen förändringsresa som leds av Coor Advisory – de fem kontoren i Norden ska framtidssäkras. Vid en förändring av arbetsplatsen måste utgångspunkten alltid vara verksamhetens möjligheter och medarbetarnas behov. Coor har under våren genomfört två studier, en studie bland kunder och potentiella kunder hos Coor med drygt 500 svarande och en studie bland de egna medarbetarna med cirka 400 svarande, om attityder kring arbetsplatsen, vilka har bekräftat en rad trender. En av insikterna är att kontoret kommer spela en avgörande roll även i framtiden, men nya krav ställs på utformning, teknik och service.

– Kontoret blir viktigt framöver för att bygga kultur och sammanhållning, men också för kreativitet och snabb problemlösning, säger AnnaCarin Grandin.

Många respondenter uppgav i sina svar att de är trötta på allt för många teamsmöten som, om man befunnit sig på kontoret, kunde ha varit en snabbt avklarad fråga till en kollega. Samtidigt har hemarbetet fungerat bättre än många kunnat föreställa sig.

– Coor har alltid sett positivt på hybridlösningar. Vi förväntar oss att hemarbetet ökar och då är det viktigt att bygga kontor och erbjuda service som stöder hybridmöten, där alla deltar på samma villkor.

AnnaCarin Grandin ser positivt på utvecklingen:

– Framtidens kontor kommer inte vara en plats dit medarbetarna åker av slentrian, utan en plats de aktivt väljer eftersom den ger så mycket mervärde. En arbetsplats som underlättar vardagen och erbjuder service och trygghet.