Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Service med IQ

Vad är egentligen service och vad gör Coor till serviceexperter? Såhär förklarar vi vad "Service med IQ" ger för värde till våra kunder.

Två personer framför en whiteboard tavla fylld med post-it lappar | Strategisk rådgivning | Coor

Service handlar om att vårda en relation och erbjuda sitt stöd. Det kan uppfattas på̊ olika sätt beroende på̊ hur man blir bemött eller hur man upplever en händelse eller ett samarbete. I slutändan handlar det om en kundupplevelse, om att ge och ta.

Det kan handla om både verkliga möten samt om en känsla av att bli väl bemött och uppmärksammad, eller om ett genuint intresse och engagemang.

För att verkligen få till en bra kundupplevelse menar jag att man måste ha en genuin passion för service, som genomsyrar allt man gör. Men minst lika viktigt är det att ha en genuin passion för människor.

blobid1.png

För oss på Coor handlar vårt jobb om just detta, att koppla ihop hjärta och hjärna när vi går till arbetet. Det handlar om vår förmåga att förstå̊ våra kunder för att kunna skräddarsy tjänster efter unika behov och att lösa de problem som uppstår på vägen. Det handlar också̊ om att vi har ett genuint intresse för människor och att vi trivs med att sprida en positiv känsla omkring oss, att skapa arbetsglädje och vara uppmuntrande mot människor i vår omgivning.

För det är då vi blir en värdig partner, en partner som adderar värde till dig som kund och dina medarbetares arbetsdag. Så att ni kan prestera ert bästa och leverera era mål.

Vi kallar det service med IQ.