Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Arbetsplatsservice – tjänster som gör vardagen enklare

Service som fungerar bra och är anpassat till användarnas behov ökar trivseln och produktiviteten på en arbetsplats. I det ”nya normala” kan många av oss arbeta var som helst, och kontoren behöver locka med bättre service, personliga möten och sköna upplevelser.

Kontakta oss
Kontorsservice och receptionstjänster | Coor

Så förstår vi ER

Hybridarbetsplatser
- det nya normala och framtidens verklighet

Hybridarbetsplatser som blandar kontors- och distansarbete är det ”nya normala” och framtidens verklighet. Medarbetare har under pandemin fått nya arbetsvanor och kommer kanske bara in till kontoret när de har behov och lust.

Men det fysiska kontoret fyller fortfarande en viktig funktion.
Det är en plats för samarbete, kreativitet och en bärare av företagets kultur. Här fyller arbetsplatsservice en viktig funktion.

Om arbetslivet anpassar sig till rådande regler, riktlinjer och restriktioner och erbjuder möjlighet till personliga möten och trygga miljöer och serviceupplevelser utöver det vanliga så kommer medarbetarna tillbaka till kontoren.

Coor skapar värde

Arbetsplatsservice som skapar attraktiva och effektiva arbetsplatser

Genom att anpassa våra servicetjänster till det nya normala står Coor redo att välkomna era medarbetare tillbaka till sina kontors-arbetsplatser. Smart service handlar fortfarande om att underlätta vardagen och förbättra upplevelsen för alla som använder kontoret, oavsett hur ofta.

Coor har lång erfarenhet av att leverera skräddarsydd arbetsplatsservice för olika verksamheter. Vi hjälper företag att skapa smarta hybridarbetsplatser som blir en stark konkurrensfördel i att attrahera och behålla medarbetare.

Den stora fördelen med att anlita en enda leverantör för all arbetsplatsservice är att du får en kontaktperson och en kostnadseffektiv lösning – enkelt och problemfritt för både beställare och serviceanvändare.

VI TAR HELHETSANSVAR

Alla servicetjänster som krävs för att arbetsplatser ska fungera effektivt

Vi utför enstaka tjänster, kombinerar några eller utför alla FM-tjänster. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen. Exempel på tjänster inom arbetsplatsservice vi kan ta hand om:

Utveckling från första stund

En hög servicegrad
och ständiga förbättringar

Kännetecknande för Coor är att vi har en stark förbättringskultur och ett systematiskt innovationsarbete. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande och lanserar nya, smarta tjänster. Den digitala utvecklingen är en stark drivkraft, och vi har idag flera lösningar för det moderna, aktivitetsbaserade kontoret:

  • Digitala postanvisningar
  • Virtuella receptioner
  • En app i telefonen som gör arbetsdagen enklare
  • Sensorer som registrerar flöden på kontoret och hur olika ytor nyttjas. De kan också mäta luftens kvalitet i olika mötesrum eller meddela när en papperskorg behöver tömmas eller en toalett städas.

Läs mer om Coors innovationer →

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och
genomtänkt service

Med hållbar service menar Coor inte bara miljön i alla led, det handlar också om att skapa arbetsplatser där människor trivs och mår bra – direkt i dag och på längre sikt.

Det är lätt att hamna i tankar om möbler, färg och form, men det handlar också om ljussättning, musik, växtväggar eller att skapa ytor för olika upplevelser – som caféer, samarbetsytor, utomhusoaser eller tysta, avskärmade fokusplatser.

Arbetsplatserna ska erbjuda variation och tillgodose de olika behoven som uppstår under en komplex arbetsdag.

Läs mer om Coors hållbarhetsarbete →

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Coor är redo för nuläget, det ”nya normala” och framtidens arbetsplatser

Coor brinner för att våra kunder ska få en serviceupplevelse utöver det förväntade. I över 20 år har vi finslipat våra rutiner och metoder, och tränat våra medarbetare i rätt bemötande. Våra service-lösningar gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst; sin egen kärnverksamhet.

Efter pandemin behöver syftet med kontoren som arbetsplats omdefinieras och vi gör detta tillsammans med våra kunder för att skapa välmående och välfungerande arbetsmiljöer för framtidens behov. Med genomtänkta lösningar och en tydlig strategi blir ”hybridarbetsplatserna” en stark konkurrensfördel för de som lyckas.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är en stark och långsiktig partner. Våra innovativa, kundunika och flexibla servicelösningar skapar affärsfördelar för våra kunder; produktiva och effektiva arbetsplatser som attraherar talanger… och vi gör det hållbart hela vägen!

Några exempel på Coors arbetsplatsserviceuppdrag i Sverige är: ABB, Alfa Laval, BAE Hägglunds, Coop, ICA Fastigheter, Karolinska Sjukhuset i Solna, Region Gävleborg, Sandvik, SAS, SCA, Svenskt Näringsliv, TeliaSonera, Tele2, Tieto, Trafikverket, Vasakronan, Volvo AB, Volvo Cars, Västra Götalands Region.

Till våra referenscase ➝

Jobba inom arbetsplatsservice på Coor

Vår medarbetare på Coor | Coor

Vi tar hand om er arbetsplats!

Smart service som gör vardagen enklare och arbetslivet trevligare. Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss