• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Fastighetslösningar - den smarta byggnaden

Vi på Coor hjälper er att skapa upplevelser i och kring era byggnader som gör att era kunder och deras anställda vill vistas där, mår bra och kan prestera i linje med sin fulla potential. Detta samtidigt som kostnaden och miljöpåverkan minimeras över hela byggnadens livscykel.

En byggnads livslängd sträcker sig över flera decennier, ibland till och med över flera sekel. Det innebär att över 80 % av en byggnad totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer efter det att byggnaden tagits i bruk, dvs. under förvaltningsfasen. Det är också då hela en byggnads värde kan uppnås, dvs när och om byggnaden används till sin fulla potential. 

Som helhetsleverantör av Facility Management-tjänster hjälper vi er att optimera er byggnad över hela dess livscykel. Detta koncept kallar vi en smart byggnad.

En smart byggnad utgår från användarna och deras behov

Vi utgår alltid från potentiella och befintliga användares behovi fråga om attraktivitet, produktivitet, effektivitet och hållbarhet. 

Ett gott och hälsosamt inomhusklimat

Kvaliteten på inomhusklimatet har en stor inverkan både på välbefinnande och hälsa. Forskning visar att ett förbättrat inomhusklimat kan leda till så mycket som 8-11% förbättrad produktivitet för de som vistas i byggnaden. Att kontinuerligt mäta och analysera och optimera inomhusklimatet är därför centralt i Coors erbjudande.

En attraktiv kundupplevelse

För att skapa en attraktiv användarupplevelse krävs mer än bara byggnadsdesign och tilltalande interiör. Attraktiva upplevelses skapas och förstärks i allt från en välskött utomhusmiljö, till väl fungerande lokalvård och inte minst ett vänligt bemötande av servicepersonalen. Våra specialister på service design kan hjälpa att skräddarsy en lösning som passar era behov och vi kan även leverera de flesta tjänster själva.

God tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet

En smart byggnad och dess tjänster är alltid tillgängliga när användaren behöver dem samtidigt som säkerhet garanteras, ur både ett tillträdes- och arbetsmiljöperspektiv. En smart byggnad är även driftsäker, funktionell och effektiv både ur ett tekniskt och logistiskt perspektiv. På Coor hjälper vi er med allt från drift- till fysisk- och teknisk säkerhet. Vi tar också hand om all önskad logistik i byggnaden inklusive mottagning och leverans av post och tillagning och servering av mat & dryck. Med våra helhetslösningar ser vi till att allt ting fungerar som det ska och att inget faller mellan stolarna.

Tjänster som höjer värdet för användarna

De flesta företag och myndigheter slåss idag om en begränsad arbetskraft. Arbetsplatsen har därför blivit ett viktigt verktyg för att locka till sig och behålla personal. Förutom de tjänster som är kopplade till gemensamma utrymmen i byggnaden kan Coor även skräddarsy tjänstepaket till era hyresgäster för leverans i deras enskilda utrymmen. Dessa tjänstepaket kan antingen skräddarsys till varje hyresgäst eller paketeras i standardpaket tillsammans med er. Vissa av dessa tjänster kanske ska ingå i hyreskostnaden medan andra betalas direkt av respektive hyresgäst eller tom dess anställda. I dessa paket kan t.ex. allt ifrån lokalvård, mat- och dryck, kundvärdar och conciergetjänster ingå.

En smart byggnad är kostnadseffektiv och har en minimal miljöpåverkan

Kostnadseffektiv drift, underhåll och investeringar

En smart byggnad är kostnadseffektiv utifrån ett helhetsperspektiv. På Coor säkerställer vi en effektiv leverans av samtliga tjänster vi levererar. Vi tillvaratar synergier mellan tjänster och optimerar varje byggnads drift- och underhållsplaner efter era behov, mål- och förutsättningar. Alltid med leveranskvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet i fokus. Med hjälp av ny teknik går vi idag mer och mer emot att jobba proaktivt med både konditionsbaserat och prediktivt underhåll.

Minimerad miljöpåverkan

I en smart byggnad minimeras miljöpåverkan både utifrån givna förutsättningar och möjliga förbättringsåtgärder. På Coor är vi experter inom både energioptimering och energieffektivisering och förutom certifiering enligt ISO 14001:2015 använder vi även vår egen miljömärkning Coor Green Services för att utvärdera och lyfta fram miljövänliga tjänsteleveranser.

En smart byggnad optimeras över hela sin livscykel

Som helhetsleverantör av FM-tjänster har vi på Coor den unika förmågan att kunna hjälpa er att optimera era byggnader över hela deras livscykel. Även om tjänsteleveranser under förvaltningsfasen är vår huvudfokus så erbjuder vi även stöd under både projektering och produktion av nya byggnader. Det är under dessa faser många förutsättningar kan påverkas som sedan ligger till grund för att maximera attraktivitet, produktivitet, effektivitet och hållbarhet under förvaltningsfasen, inte minst avseende optimering av logistikflöden samt val av ytskikt och tekniska lösningar.

En viktig möjliggörare för livscykeloptimering är förvaltning av byggnadsinformation. På Coor erbjuder vi därför förvaltning av allt från ritningar till drift- och underhållsdokumentation och fullskaliga BIM-modeller.

På Coor har vi över 750 duktiga medarbetare som arbetar med fastighetstjänster, och som är styrkan bakom lösningar vi erbjuder våra kunder.

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vad behöver din organisation för smart service?

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.