"Vi är ett gott gäng"

Dennis Wallsten har jobbat som materialhanterare på Coor sedan 2005. Varierande arbetsuppgifter och god stämning i arbetslaget är två positiva faktorer som gör att Dennis trivs bra på jobbet.

Vad innebär ditt arbete som materialhanterare?

– Jag levererar material till kunden och beställer även hem material som ägs av kunden. Vi börjar dagen med att öppna luckan där kunden kan hämta material över disk mellan 07-09. Sen sätter man sig ner och matar in beställningarna så man får in rätt saldo i systemet. Det är viktigt att vi har rätt nivåer så vi vet om vi ska beställa mer. Vi fikar också efter 09, det är viktigt att umgås med jobbarkompisarna. 

Efter fikat är det dags för Dennis och kollegorna att göra inköp och handla hem det som har beställts:

– Jag trivs väldigt bra, det är omväxlande och dagarna går väldigt fort. Det går bra för kunden och vi har mycket att göra. 

Hur ser ert förbättringsarbete ut?

– Sen 2008 när jag gick en grönbältesutbildning, har vi jobbat med förbättringar. Vi lämnar in på allt. Vi kallar det för gula lappar för vi skriver förbättringarna på post-it-lappar. Det kan vara förbättringar på vad som helst. Det kan vara att vi flyttar ett material till ett annat ställe för att det ska bli närmare, eller större förbättringar. Vi är en grupp som kallas Actiogruppen, och vi har möten varannan vecka. Sen pratar vi med hela avdelningen, för vi vill att hela avdelningen ska ha driv att jobba med förbättringar. Sen är vi olika bra på att lämna in förslag och se möjligheter, det måste man respektera, vissa lämnar in väldigt få, vissa lämnar in väldigt många. Det finns egentligen inga dåliga förbättringar.

Hur har din resa på Coor sett ut?

– Jag var på transporten från början och körde truck i tvåskift. Efter ett tag blev jag mer och mer stationerad på förrådet för att jag hade en utbildning som min chef tyckte var relevant. Sen 2009 har jag varit på förrådet, men det har utvecklat sig också. Vi lämnar nu material ute hos kunden i stället för att kunden ska beställa. Det ändrar sig hela tiden. 

Vad uppskattar du med ditt arbete på Coor?

– Det är bra stämning på avdelningen. Vi är ett gott gäng. Och sen är det väldigt fritt, man styr över sin arbetsdag helt själv. Kommer kunden fokuserar man på den men annars kan man styra väldigt mycket själv. När vill jag göra mitt inköp eller plocka material till exempel och så pratar vi med varandra om vem som gör vad. Det uppskattar jag mest. Det är fritt och det är dagtid – då kan man göra det man vill på kvällen och helgerna.