"På Coor har jag växt mig starkare"

För Smail Vejzovic har jobbet som driftledare varit både utmanande och spännande. Ingen dag är den andra lik och det är just variationen som gör att han trivs så bra på jobbet.

Möt Coor, Smail Vejzovic, februari 2022, header

Berätta om ditt arbete!

– Jag jobbar inom specialstäd. Det betyder att vi gör golvvård, fönsterputs och sanering för att nämna några delar. Jag brukar komma till kontoret på morgonen och se vad som finns på agendan innan jag skickar mina kollegor på olika uppdrag. Sedan har jag en avstämning med min kollega som jobbar i den dagliga verksamheten. Jag brukar också åka ut till mina kollegor för att se att de har allt de behöver för att de ska klara av uppdragen så bra som möjligt.

Hur har din resa inom Coor sett ut?

– Jag började på Coor 2016 när specialstäd var en ny tjänst i Jönköping. Det har varit en fantastisk upplevelse, en ren tia med en stjärna. På Coor har jag växt mig starkare och kompetensen jag hade med mig hit förstärktes. Det känns fantastiskt faktiskt.

Smail lyfter också det stora stödet han fått från kollegor och ledare runt omkring sig.

– På Coor finns allt under ett tak. Jag behöver inte oroa mig över att något fattas, bara viljan finns att fråga så får man svar. Jag besöker ofta mina kollegor och hoppar gärna in och arbetar tillsammans med dem så att vi ska få tid över att prata. Jag vill höra hur dagen har varit och att de ska känna att de har tid att prata med mig. För mig är det väldigt lätt att skapa kontakt med människor, oavsett om det är en kollega, en chef eller en vd. Rådfrågar man olika typer av människor får man nya perspektiv, det är viktigt för mig.  

– Under åren som gått har det funnits två personer som funnits där lite extra för mig. Jag uppskattar deras engagemang när jag har behövt fråga något. Då har de satt sig ned med mig och förklarat. Oavsett hur många år man har bott i Sverige så finns det ibland ord man inte förstår, så jag uppskattar verkligen att de här två personerna har tagit sig tiden. Jag har haft viljan att lära mig och växa och hade säkert tagit mig dit jag är idag, men utan deras hjälp hade vägen dit blivit tuffare. Jag är verkligen tacksam att jag är en del av Coor.

februari 2022