"Vi är alla förebilder i våra olika roller"

Fikrat Mammedov har jobbat med lokalvård på Coor sedan 2013. Nyckeln till Coors framgång ligger hos medarbetarna, menar Fikrat.

Meet Coor Fikrat Mammedov

Berätta om ditt arbete!

– Som kontraktschef är det mitt jobb att hålla ihop helheten, se till att vi har en hållbar organisation som har kapacitet och kunskap att ta hand om nuvarande leveranser men även ha kapacitet för kommande tillväxt. Jag jobbar aktivt med upphandlingar, granskningar av övergripande kalkyler och till viss del även anbud.

Vad gjorde du innan du arbetade på Coor?

– Jag började jobba som lokalvårdare några månader efter att jag flyttade till Sverige. Jag lyckades bra med att integrera både mig och familjen i det svenska samhället. Jag tycker att jag är en god förebild för lyckad integration.

När Coor bestämde sig för att satsa på lokalvård i egen regi 2013 fick Fikrat frågan om han ville vara med på resan.

 Vad utmärker ditt ledarskap och hur ser du på din utveckling inom Coor?

– Ledarskap och att vara ledare är något man har i blodet. För min del har det varit naturligt att ta ansvar för och leda verksamheter i olika grad. Jag ser mig själv som en kompetens som kan bidra till utveckling av våra tjänster och våra medarbetare. Jag brinner för att bidra till Coors framtid, och särskilt för medarbetarnas vidareutveckling och deras trygghet i framtiden.

 Vad uppskattar du med att ha Coor som arbetsgivare?

– Jag tycker att vi verkligen bryr oss om enstaka individer och olika situationer som individen kan hamna i. Vi är alla förebilder i våra olika roller och det vidareutvecklar kulturen på Coor. Vi måste hela tiden sträva efter att ta hand om våra medarbetare. Där ligger nyckeln till företagets framgång.

september 2021