"Man får nya utmaningar och chans att växa"

Möjlighet till utveckling är något som Marica Boije har fått prova på inom Coor. Hon började som lokalvårdare – i dag jobbar hon som fastighetsskötare och studerar samtidigt till drift- och fastighetstekniker.

I en undersökning frågade vi våra medarbetare vad de värdesätter mest med att jobba på Coor. En av de saker som nämns flest gånger är möjlighet till utveckling.

En av våra medarbetare som har provat olika roller på Coor är Marica Boije. Hon började 2016 som lokalvårdare och fick sedan chansen att prova på rollen som fastighetsskötare.

– Det kändes nervöst, lokalvård var det enda jag kunde. Sedan också det här med att komma över till fastighetssidan där det enbart jobbade män, att jag var rätt ung och ensam tjej där. Det var lite nervöst, men jag har blivit bra upplärd, säger Marica Boije.

Parallellt med sitt jobb som fastighetsskötare på Coor studerar Marica Boije till drift- och fastighetstekniker. Utbildningen är på två år och hon tar examen i maj 2023.

– Där har jag allt att tacka Coor för, de betalar böckerna och jag får sitta på arbetstid om det är lektion, säger hon.

Coor ersätter kostnader för studentlitteratur till medarbetare som studerar på sin fritid om studierna kan vara till nytta i nuvarande eller framtida yrkesroller på Coor.

Vad är det bästa med att ha utvecklingsmöjligheter i arbetet tycker du?

– Att man får ny energi, ny kraft, att man inte går i samma fotspår hela tiden utan man får nya utmaningar och chans att växa. Även om det är samma arbetsplats så händer det alltid något nytt, säger Marica Boije.

Mars 2023