Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

”Jag är tillbaka där jag började en gång i tiden”

Micke Sand har jobbat på Coor i snart tjugo år. Idag är han en av fem vaktmästare hos kunden i Västerås. För Micke är det just variationen som gör jobbet roligt.

– Jag har jobbat för kunden tidigare i mitt liv. Cirkeln är lite sluten, jag är tillbaka där jag började en gång i tiden.

Hur ser en arbetsdag ut för dig som vaktmästare?

– Det är vitt och brett. Jag jobbar både som vaktmästare och BGS (fastighetsskötsel). Det kan vara alltifrån möbleringar i konferensrum till stopp i handfat, trasiga lampor, skrivbord som inte går att höja/sänka och trasiga kylskåp.

För Micke är det just variationen som gör jobbet roligt. Han har aldrig lämnat vaktmästaryrket under sin tid på Coor. I sitt jobb roterar Micke runt i Västerås hos kundens olika fastigheter.

Vad har du för utmaningar i rollen?

– Det som kan vara utmanande kan vara tidsaspekten. I och med att vi har SLA-tider (servicenivåavtal) som vi jobbar med kan det ibland vara svårt att få ihop det. Det här kontraktet är stort och vi är på flera olika siter i stan.

– Det kommer in en felanmälan till helpdesk, sedan har vi hela listan med arbetsordrar i telefonen. Då får man prioritera utifrån SLA-tider vad som behöver vara klart först. Men sedan har vi andra ordrar, till exempel en möblering, som behöver vara klar nästa vecka. Det behöver man ha med i planeringen.

Samarbetet med kollegor och kunder beskriver Micke som välfungerande. Han är nöjd med hur alla arbetar tillsammans för att lösa uppgifterna.

– Det fungerar bra, både med kunden och här internt. Många av oss har varit med sedan kontraktets början.

Du jobbar med fastighetsskötsel också?

– Det heter WP (Workplace) och BGS (building ground service). Jag jobbar med arbetsplatsservice i stora drag, runt en arbetsplats. Det är huvudsysslan, men jag jobbar även med fastighetsskötsel – lås, dörrar, entréer, sådana saker som från början inte ingår i vaktmästartjänsten. Det är det som gör att det blir variation.

Du har jobbat på Coor i 20 år – hur har jobbet utvecklat sig?

– Jobben är i princip samma i stora drag, det som ändrats är ju att arbetsordrarna är på mobilen i stället för på dator. Nu har man med sig dem hela tiden, det tycker jag är en bra utveckling som varit. Man behöver inte åka tillbaka för att avsluta en order utan nu kan man avsluta på plats.