Språk / Site

Språk

Våra siter

 • För investerare
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Hållbarhet

Så kan din arbetsplats bli mer hållbar

Vill du kunna göra skillnad för miljön även på jobbet? Coor listar tre viktiga frågor som du och din arbetsgivare kan ställa er för att säkerställa en mer hållbar arbetsplats.

Hållbarhet | Coor

Vi vet i dag att koldioxidutsläppet från en enda flygresa motsvarar cirka 40 000 tågresor. Vi vet även att ca 40% av energianvändningen i Norden härrör från byggnader och att hela 80 procent av de utsläpp av farliga kemikalier som är kopplade till nordens konsumtion sker utomlands. Att 75 till 95 procent av användningen av bekämpningsmedel och antibiotika som konsumtionen ger upphov till uppstår utanför landets gränser, framförallt i Europa men även i Sydamerika. I Sydamerika bidrar vår köttkonsumtion till skövling av regnskog. Importen av palmolja leder till ökad skövling av regnskog i Sydostasien.

Samtidigt vet vi att allt fler människor vill att värderingarna på arbetsplatsen ska stämma överens med deras egna, vilket gör att företag som satsar och värnar om hållbarhet och miljön får det lättare att rekrytera arbetskraft. Nedan listar vi några enkla hållbarhetsfrågor som du kan ställa dig själv, och till din arbetsgivare för att säkra en mer hållbar arbetsplats.

Coors hållbarhetscheck:

1. Hur tar du dig till jobbet?

De flesta som reser i jobbet vet att tåg är ett miljövänligare sätt att resa än både flyg och bil. Likväl flyger många som behöver åka på tjänsteresor ändå. Eller tar bilen till jobbet, mellan möten och så vidare. Under första kvartalet 2019 ökade affärsresandet med 12 procent jämfört med samma period under 2018.

Frågor att ställa dig själv eller din arbetsgivare

 1. Hur kan vi minska på tjänsteresorna genom att underlätta virtuella möten?
 2. Hur kan vi göra det enklare för de som vill ta cykeln till jobbet?
 3. Finns det cykelparkering, duschmöjligheter och andra tjänster som underlättar, tex handduks- och cykelservice?
 4. Vilka möjligheter finns det att laddaelbilar, elcyklar och andra eldrivna fordon?
 5. Hur kan vi underlätta för de som vill åka kollektiv istället för att ta bilen?
 6. Finns det möjlighet att jobba hemifrån ibland?

2. Hur ser energianvändningen ut på er arbetsplats?

I dag används i genomsnitt bara ca 50 procent av de arbetsytor som finns till förfogande på en arbetsplats. Teoretiskt sett skulle vi kunna minska energianvändningen drastiskt bara genom att optimera våra kontorsytor. Den tekniska utvecklingen går snabbt, vilket möjliggör ett mobilt arbetssätt och mer energieffektiva och produktiva lösningar för byggnader och arbetsplatser – exempelvis inom belysning, ventilation, kyla och värme. Desstuom erbjuder många fastighetsägare idag s.k. gröna hyresavtal som ger ett bra avstamp för ett gemensamt, förbättrat miljöarbete.

Frågor att ställa dig själv eller din arbetsgivare

 1. Hur nyttjar vi våra ytor på vår arbetsplats idag och hur jobbar vi för att nyttja våra ytor bättre framöver?
 2. Hur energieffektiv är den byggnad vi vistas i och vad gör vi för att göra den ännu mer effektiv?
 3. Vilka är de stora energibovarna på vår arbetsplats, är det belysningen, datorerna eller något annat?
 4. Har vi ingått ett grönt hyresavtal med vår hyresvärd?
 5. På vilket sätt kan vi som hyresgäst ändra vårt beteende för att minska vår energianvändning?
 6. Finns det sensorer för tex belysning och stänger du av datorn vid dagens slut?

3. Hur hållbara är de tjänster som utförs i byggnaden och på arbetsplatsen?

De flesta företag upphandlar idag många typer av tjänster kopplat till sina arbetsplatser. Det kan vara allt ifrån lokalvård till mat, dryck och tillhandahållande av förbrukningsmaterial. Genom att ställa tydliga krav i samband med upphandlingen av dessa tjänsteleveranser uppnår ni en mer hållbar arbetsplats.

Frågor att ställa dig själv eller din arbetsgivare

 1. Vilka krav ställer vi på våra tjänsteleverantörer kopplat till hållbarhet? Använder de miljövänliga städmetoder?
 2. Jobbar de aktivt med att minska behovet av transporter och använder de miljövänliga transportsätt?
 3. Vilka råvaror används i restaurangen och jobbar de aktivt med att hålla nere matsvinnet?
 4. Varifrån kommer kaffet vi dricker, är frukten ekologisk och är det kontorsmaterial vi använder miljömärkt?
 5. Finns det andra hyresgäster i byggnaden och kan vi i så fall jobba tillsammans med dem för att minska miljöpåverkan?
 6. Kan vi tex använda samma leverantörer för att minska transporterna till och från fastigheten?