Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Så kan din arbetsplats bli mer hållbar

Vill du kunna göra skillnad för miljön även på jobbet? Coor listar tre viktiga frågor som du och din arbetsgivare kan ställa er för att säkerställa en mer hållbar arbetsplats.

Hållbarhet | Coor

Vi vet i dag att koldioxidutsläppet från en enda flygresa motsvarar cirka 40 000 tågresor. Vi vet även att ca 40% av energianvändningen i Norden härrör från byggnader och att hela 80 procent av de utsläpp av farliga kemikalier som är kopplade till nordens konsumtion sker utomlands. Att 75 till 95 procent av användningen av bekämpningsmedel och antibiotika som konsumtionen ger upphov till uppstår utanför landets gränser, framförallt i Europa men även i Sydamerika. I Sydamerika bidrar vår köttkonsumtion till skövling av regnskog. Importen av palmolja leder till ökad skövling av regnskog i Sydostasien.

Samtidigt vet vi att allt fler människor vill att värderingarna på arbetsplatsen ska stämma överens med deras egna, vilket gör att företag som satsar och värnar om hållbarhet och miljön får det lättare att rekrytera arbetskraft. Nedan listar vi några enkla hållbarhetsfrågor som du kan ställa dig själv, och till din arbetsgivare för att säkra en mer hållbar arbetsplats.

Coors hållbarhetscheck:

1. Hur tar du dig till jobbet? De flesta som reser i jobbet vet att tåg är ett miljövänligare sätt att resa än både flyg och bil. Likväl flyger många ändå. Eller tar bilen. Under första kvartalet 2019 ökade affärsresandet med 12 procent jämfört med samma period under 2018.


2. Hur ser det ut med energianvändningen på er arbetsplats?
I dag används i genomsnitt bara ca 50 procent av de arbetsytor som finns till förfogande på en arbetsplats. Teoretiskt sätt skulle vi alltså kunna minska energianvändningen drastiskt bara genom att optimera användningen av våra kontorsytor. Den tekniska utvecklingen går samtidigt väldigt snabbt, vilket både möjliggör ett mer mobilt arbetssätt och mer energieffektiva och produktiva lösningar för byggnader och arbetsplatser, tex inom belysning, ventilation, kyla och värme. Desstuom erbjuder många fastighetsägare idag s.k. gröna hyresavtal som ger ett bra avstamp för ett gemensam, förbättrat miljöarbete.


3. Hur hållbara är de tjänster som utförs i byggnaden och på arbetsplatsen?
De flesta företag upphandlar idag många typer av tjänster kopplat till sina arbetsplatser. Det kan vara allt ifrån lokalvård till mat, dryck och tillhandahållande av förbrukningsmaterial. Genom att ställa tydliga krav i samband med upphandlingen av dessa tjänsteleveranser uppnår ni en mer hållbar arbetsplats.