Framtidens arbetsplats

“Framtidens arbetsplats ska vara ett Mekka för att lyfta människor”

För bara ett par år sedan var arbetsplatsen ett ställe där man hade sitt skrivbord, sin dator och sina dokument och dit man gick varje dag för att göra sina uppgifter. Framtidens arbetsplatser behöver fylla nya syften. Coors experter definierar vägen framåt.

Framtidens arbetsplatser, Mekka för att lyfta människor

Nya syften

I takt med att både teknologi och vi som människor utvecklats – starkt pådrivet av coronapandemin – har arbetsplatsen satts i nytt ljus, där arbete i remote snarare blivit regel än undantag.

– Pandemin gjorde att många fick upp ögonen för att jobba hemifrån, men det har också gjort att vi är mer bortkopplade från varandra, säger Joachim Meyer Andersen, Group Experience Manager hos Coor.

– Det har också blivit uppenbart att det finns drivkrafter i oss som gör att vi vill träffa våra kollegor utifrån sociala och kreativa perspektiv.

Joachim menar att framtidens arbetsplatser kommer att fylla nya syften. Den ska lyfta människor, möta den sociala och kreativa längtan som finns samt hjälpa medarbetarna till en mer hälsosam arbetsvardag. För att den ska kunna göra det måste man som arbetsgivare identifiera medarbetarnas behov och utgå från dem när den framtida arbetsplatsen formas.

– För att få sina medarbetare till kontoret nu och framåt är det essentiellt att den arbetsplats man skapar bottnar i medarbetarna och deras dagliga utmaningar. Man behöver skapa en upplevelse som förenklar deras vardag och gör den roligare, berättar Joachim.

Och för att kunna göra det måste man förstå sina medarbetare i grunden.

– Det är essentiellt. Det går inte att skapa en bra upplevelse om man inte vet för vem man skapar den, fortsätter Joachim.

Att ta reda på sina medarbetares behov är någonting som kräver mycket arbete, där det inte går att förlita sig på en generisk process. Joachim berättar att man behöver intervjua anställda, använda olika datakällor som exempelvis sensorer, genomföra enkätundersökningar och ta fram statistik på de som jobbar där.  

– I korta drag kan man säga att det handlar om att komplettera sin magkänsla med konkreta fakta, men det är någonting som man som arbetsgivare måste jobba mycket och kontinuerligt med, säger han.

Medarbetare, drivkraft och behov

För Coor, med 300 anställda på kontoret i Kista i Stockholm, är arbetet med sin egen framtida arbetsplats i full gång. För att förstå drivkrafterna och behoven hos de anställda har man efter gedigen datainsamling delat in dem i behovssegment, så kallade ”personas”, vilket kan beskrivas som grupper med personer inom olika yrken och avdelningar, men som har liknande behov.

– Alla människor är ju olika, så för en större organisation är det omöjligt att gå in på individnivå och identifiera behoven. Men efter ett stort förarbete lyckades vi till slut ringa in fem olika behovssegment – allt från ”den uppbokade chefen” till ”livspusslaren” – som representerar våra medarbetare på ett korrekt sätt. Det underlättar processen för att välja tjänster och den utformning som våra medarbetare behöver och vill ha, säger Joachim.

Fler företag borde följa efter, menar Joachim. Dels för att vara attraktiva som arbetsgivare, dels för att skapa mer välmående medarbetare.

– Vi ser verkligen ett skifte där arbetsgivarna behöver komma närmare sina medarbetare och lära känna dem bättre. Framåt måste man erbjuda upplevelser och tjänster som faktiskt gör livet enklare och mer hälsosamt för de anställda, och gör dom kapabla att jobba produktivt och innovativt. Framtidens arbetsplats ska vara ett Mekka för att lyfta folk, säger han.