Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Kontorslösningar utifrån era medarbetares behov ökar trivsel och produktivitet

Bilden av ert företag baseras på flera faktorer, där intrycket av era olika kontoslösningar blir en viktig pusselbit för jobbsökande, anställda och kunder.

Kvinna i reception - kontorsservice | Coor

Så förstår vi er

Välfungerande och smarta kontorslösningar bidrar till företags lönsamhet

Alla människor är olika och har olika arbetsuppgifter; detta leder till en mängd olika krav på kontorslösningarna. Behöver ni samordna servicetjänsterna och säkerställa att ni har den bästa lösningen för just era medarbetare? Eller är ert bolag i behov av mer praktiska kontorslösningar såsom att bygga om, flytta, strukturera om och effektivisera arbetsytan eller hjälp med att planera utformningen av nytt kontor?

Många kontorsanställda kan numera arbeta lika effektivt på hemmakontoren, och då blir det allt viktigare med kontorslösningar och arbetsplatsmiljöer där medarbetare verkligen vill vara för att utbyta idéer, bygga företagskultur och tillsammans generera ett adderat värde för arbetsgivaren.

Att säkerställa bästa möjliga kontorslösningar är en investering som betalar sig i form av både produktivitet och lojalitet.

Coor skapar värde

Vi har lång erfarenhet av kundanpassade kontorslösningar för moderna arbetsplatser

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag. Vi brinner för god arbetsplatsservice och vill att våra kunder, deras medarbetare och besökare ska få en upplevelse utöver det förväntade. I över 20 år har vi finslipat rutiner och metoder, tränat medarbetare i service, bemötande och vikten av återkoppling.

Coor har egna arbetsplatsstrateger

Coor har en konsultverksamhet som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, moderna och inspirerande arbetsplatser och arbetsliv. Våra strateger formar strategier och koncept för er framtida arbetsplats samt tar ett helhetsansvar för genomförandet.

Gå till Coor Advisory ➝

Vi tar helhetsansvar

Med smarta kontorslösningar ökar vi ditt företags attraktivitet

Vi tar hand om våra medarbetare och följer upp våra leveranser. Vi har rutiner och kontrollsystem på plats och vi har ett systematiskt innovationsarbete. Den digitala utvecklingen är en stark drivkraft, och vi har idag flera smarta lösningar för det moderna kontoret.

En smart kontorslösning är också en långsiktig hållbar lösning. Det bidrar till en bättre miljö genom att utnyttja resurser som kontorsyta, värme, luft, etc. på ett mer optimalt sätt. Det bidrar även till en bättre arbetsmiljö och därmed ökat välmående hos de anställda genom t.ex. reducerade ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.

Vi tar ett helhetsansvar för era kontorslösningar i syfte att skapa väl fungerande och effektiva arbetsplatser.


Vi städar era kontor! 

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Hitta rätt kontorslösning!

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

 

Allt fungerar med Coor

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.