Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Kontorslösningar utifrån era medarbetares behov ökar trivsel och produktivitet

Bilden av ert företag baseras på flera faktorer, där intrycket av era olika kontoslösningar blir en viktig pusselbit för jobbsökande, anställda och kunder.

Så förstår vi er

Välfungerande och smarta kontorslösningar bidrar till företags lönsamhet

Alla människor är olika och har olika arbetsuppgifter; detta leder till en mängd olika krav på kontorslösningarna. Behöver ni samordna servicetjänsterna och säkerställa att ni har den bästa lösningen för just era medarbetare? Eller är ert bolag i behov av mer praktiska kontorslösningar såsom att bygga om, flytta, strukturera om och effektivisera arbetsytan eller hjälp med att planera utformningen av nytt kontor?

Många kontorsanställda kan numera arbeta lika effektivt på hemmakontoren, och då blir det allt viktigare med kontorslösningar och arbetsplatsmiljöer där medarbetare verkligen vill vara för att utbyta idéer, bygga företagskultur och tillsammans generera ett adderat värde för arbetsgivaren.

Att säkerställa bästa möjliga kontorslösningar är en investering som betalar sig i form av både produktivitet och lojalitet.

Coor skapar värde

Vi har lång erfarenhet av kundanpassade kontorslösningar för moderna arbetsplatser

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag. Vi brinner för god arbetsplatsservice och vill att våra kunder, deras medarbetare och besökare ska få en upplevelse utöver det förväntade. I över 20 år har vi finslipat rutiner och metoder, tränat medarbetare i service, bemötande och vikten av återkoppling.

Coor har egna arbetsplatsstrateger

Coor har en konsultverksamhet som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, moderna och inspirerande arbetsplatser och arbetsliv. Våra strateger formar strategier och koncept för er framtida arbetsplats samt tar ett helhetsansvar för genomförandet.

Gå till Coor Advisory ➝

Vi tar helhetsansvar

Med smarta kontorslösningar ökar vi ditt företags attraktivitet

Vi tar hand om våra medarbetare och följer upp våra leveranser. Vi har rutiner och kontrollsystem på plats och vi har ett systematiskt innovationsarbete. Den digitala utvecklingen är en stark drivkraft, och vi har idag flera smarta lösningar för det moderna kontoret.

En smart kontorslösning är också en långsiktig hållbar lösning. Det bidrar till en bättre miljö genom att utnyttja resurser som kontorsyta, värme, luft, etc. på ett mer optimalt sätt. Det bidrar även till en bättre arbetsmiljö och därmed ökat välmående hos de anställda genom t.ex. reducerade ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.

Vi tar ett helhetsansvar för era kontorslösningar i syfte att skapa väl fungerande och effektiva arbetsplatser.


Vi städar era kontor! 

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Hitta rätt kontorslösning!

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.