Språk / Site

Språk

Våra siter

 • För investerare
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Hantverkare fastighetsservice | Coor

En guide till fastighetsskötsel- och fastighetsservicetjänster för framtidens kontor

“Det nya normala”, “digitala arbetsplatser” och “distansarbete” finns på allas läppar. Pandemin har drivit på den teknologiska utvecklingen och användningen av digitala lösningar på våra arbetsplatser. Tyvärr har andra viktiga aspekter av framtidens kontor hamnat i skymundan, främst det som har att göra med olika typer av fastighetsservicetjänster gällande drift och underhåll, energianvändning och ekonomi.

Medan vi håller med om att fokuset i dagsläget bör vara på den digitala arbetsplatsen, så är det en dag imorgon vi också behöver förbereda oss för. Syftet med denna artikel är att agera som en påminnelse om andra viktiga aspekter av framtidens kontor och arbetsplats. Vi tänkte därför tala om följande:

 • Vad är fastighetsservice?
 • Vad är fastighetsskötsel?
 • Funktioner med fastighetsservicetjänster 

Vad är fastighetsservice?

Fastighetsservice syftar till ett brett utbud av tjänster som omfattar bland annat projektutveckling, drift och underhåll av byggnader, skötsel och underhåll av utemiljö, optimering och effektivisering av energianvändning och renovering. Fastighetsservicetjänster inkluderar även teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning.

Vad är fastighetsskötsel?

Fastighetsskötsel, eller fastighetsförvaltning som det också kallas, utgör en del av fastighetsservice. Den innefattar flertal olika tjänster inom teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning:

 • Teknisk fastighetsförvaltning
  Tillsyn, skötsel, avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och dess tekniska installationer (hissar, portar, mediaförsörjning med mera) inklusive jour och beredskap.
 • Ekonomisk/administrativ förvaltning
  Ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter. Hyresavtal, kontakt med fastighetsägare och hyresgäster.

De fyra huvudsakliga funktionerna med fastighetsservicetjänster

1. Säkerställer att byggnaden och anställda är säkra

Byggnader infinner sig under en rad förordningar som måste efterföljas. Coors fastighetsservicetjänster säkerställer att alla miljöer är rena och i gott skick och att all utrustning inom byggnaden fungerar korrekt och säkert. Detta för att se till så att byggnaden och alla dess arbetsmiljöer är väl underhållna så att de anställda är säkra och nöjda.

2. Ökad produktivitet och engagemang hos anställda

System och utrustning som inte fungerar, stökiga arbetsutrymmen och ineffektiva processer försämrar produktiviteten i de anställdas dagliga arbetsuppgifter. Fastighetsservicetjänster ser till att hela byggnaden är i toppskick och skapar förutsättningarna för anställda att prestera sitt yttersta såväl som må bra på sin arbetsplats.

3. Tillåter företag att fokusera på det viktiga

Det finns hundratals, kanske tusentals, att göra inom förvaltning av en byggnad. Med Coors fastighetsservicetjänster kan ett företag fokusera på det de kan bäst: sin egen verksamhet. Med över 800 tekniker inom vår fastighetsorganisation har vi både bredd och spetskompetens inom fastighetsområdet som säkerställer att optimal funktion, miljö och ekonomi över hela fastighetens livscykel.

4. Lägre kostnader och miljöavtryck

Energioptimering är ur ett ekonomiskt perspektiv, väldigt fördelaktigt. Det står ofta för ca 50% av driftkostnaderna för ett kontor och 70% för industrilokaler. Med Coors fastighetsservicetjänster inom energioptimering och rådgivning kan vi sänka energianvändningen med över 20% för kontor, industri och datahallar. Det innebär inte bara ett lägre miljöavtryck, utan även stora kostbesparingar.

Coor - marknadsledande inom fastighetsservice

Coor förvaltar idag ca 15 miljoner kvm fastigheter. Det gör oss till en av Nordens största partner för fastighetsservicetjänster. Vi bidrar med förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefasen i byggprojekt för att säkerställa optimal funktion, miljö och ekonomi genom hela fastighetens livscykel. 

Vad behöver er organisation för smart fastighetsservice? Kontakta Coor redan idag så hjälper vi er.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.