Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Pandemin har satt lokalvården i centrum

I pandemins spår betraktas lokalvården numera som en av de viktigaste tjänsterna i en FM-leverans. Professionella lokalvårdstjänster bidrar till ökad trygghet, hälsa och säkerhet på arbetsplatserna.

Cleaning employee cleaning the office partitions to maintain a healthy workplace | Coor

Pandemin har gjort lokalvården till en nyckelspelare i samhället.

– Coronaviruset har helt klart varit en bidragande orsak till att lokalvården har fått en förhöjd status och tas på större allvar ute hos kunderna. Ett sjukhus måste ju faktiskt stängas ned om ingen städar det, säger Jens Engström, Head of Center of Excellence Cleaning på Coor.

Enligt Jens är en positiv effekt av detta stoltare medarbetare - deras yrke betraktas numera som samhällsbärande.

Allt viktigare att städa det som inte syns
För att reducera risken för smittspridning så behöver man ta hänsyn till vilken typ av arbetsplats och lokal man har samt hur den är möblerad:

– Börja med att göra en behovsanalys, hur ser er arbetsplats ut, hur mycket människor rör sig på en viss plats? Vissa delar kanske måste ses över oftare än andra och eller desinficeras. Idag finns det en rad olika sensorer och mätinstrument som kan ligga till grund för olika lösningar. En stor förändring är exempelvis att vi numera städar även det som inte syns, från att tidigare nästan enbart ha fokuserat på det som synts, säger Jens.

Bemanningslösningar och trivselstädning
Normalt upphandlar man lokalvård efter ett resultat, en standard eller en frekvens men i samband med pandemin har det blivit en större efterfrågan på bemanningslösningar där flexiblitet och lokala anpassningar blir viktigare.

– Ja, vi ser en ökad efterfrågan på tidsstyrda bemanningslösningar istället för enskilda uppdrag eller abonnemang. Detta i kombination med att många kunder vill ha städning på dagtid för att medarbetarna ska känna sig trygga att vistas på arbetsplatsen. Nu vill man att lokalvårdarna ska synas, men också att de är med och aktivt reducerar smittspridningen! De som har städning kvällstid eller städning en gång om dagen vill ha utökade frekvenser dagtid. Ronderingsstädning kan då upphandlas för att fokuserar på utsatta ytor, som dörrhandtag, lysknappar, armstöd, bord, ledstänger, kaffemaskiner mm. Allt som man kan ta i med sina händer. Detta tror vi heller inte är en tillfällig efterfrågan utan kommer att fortsätta även efter pandemin.

Lokalvården spås blir mer automatiserad men kundupplevelsen blir också allt viktigare
– Siar jag om framtidens lokalvård så kommer den bli allt mer automatiserad. Det finns redan nu utrustning som automatiskt reducerar risken för smittspridning och tekniken kommer utvecklas ännu mer. Även tekniska metoder och inte bara visuella för uppföljning kommer att bli mer vanliga. Men eftersom den upplevda tryggheten i kombination med kundupplevelsen blir allt viktigare så kommer vi även se fler hygienvärdar inom lokalvården. De som har lokalvårdsexpertisen men som också utför andra servicetjänster: rättar till gardiner, puffar kuddar eller ställer i ordning möbler. Dessa personer har en värd/värdinneroll – och behöver trivas med att vara utåtriktade och sociala. Det är fortfarande service som är viktigast.