Språk / Site

Språk

Våra siter

 • För investerare
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Lokalvård

Coor Hygienvärd

Trygg service är idag starkt kopplat till lokalvård som under pandemin har fått ett ännu högre värde för våra kunder.

Kontakta oss
Driftschefer i Norrland - rengjøringsbilde | Coor

Så förstår vi situationen

Hur påverkas era medarbetares dagar på kontoret - under och efter pandemin?

Snart ska våra medarbetare i större utsträckning börja återvända till sina vanliga arbetsplatser och behöver kunna arbeta där på ett tryggt och säkert sätt. Som arbetsgivare behöver man förhålla sig till oprövade arbetssätt, följa riktlinjer och förstå helt nya behov. Alla arbetsplatser behöver mer än någonsin smarta och genomtänkta servicelösningar och en tydlig strategi anpassad för den framtid som faktiskt redan är här.

Coor skapar värde

Hygienvärdar ökar trygghet och trivsel

Coor Hygienvärdar är utåtriktade lokalvårdare som genom sin synlighet och närvaro ökar tryggheten och trivseln på arbetsplatserna. Uppdraget handlar främst om att hantera osynlig smuts, den vi inte kan se med blotta ögat, men också om att bidra till att det blir trivsammare samt ordning och reda.

Hygienvärden går runt på arbetsplatserna, ser till att allt är som det ska och rengör ytor som många personer tar i, till exempel dörrhandtag och lysknappar. I samband med detta kan Hygienvärden också utföra många andra serviceuppgifter som skapar ytterligare trivsel.

Vi tar helhetsansvar

Det här kan hygienvärden göra hos er:

 • Ronderar arbetsplatsen dagtid
 • Desinficerar utsatta ytor
 • Påminner medarbetare om att följa riktlinjer och hålla avstånd
 • Ställer i ordning möbler, plockar skräp och disk, fyller på kaffe, handdesinfektion, kopieringspapper, frukt m.m.
 • Storstädar vid behov
 • Följer upp kvalitet

Välj rätt leverantör

Coor är redo för framtidens arbetsplatser

Det som skiljer Coor från konkurrenterna har alltid varit vår förmåga att utveckla och effektivisera tjänster så att de ständigt anpassas till våra kunders skiftande utmaningar.

Utifrån behovet av ökad trygghet på arbetsplatserna har vi anpassat vårt tjänsteerbjudande. Hygienvärdar är ett exempel på hur Coor med små medel, befintliga tjänster och smarta lösningar kan skapa en trevligare och tryggare arbetsmiljöer samt underlätta vardagen.

Läs mer här →

Kontakta Coor

Låt oss prata lokalvård

Vi vill gärna berätta för dig om våra smarta, trygga och hållbara städtjänster för arbetsplatser i hela landet. Ta kontakt med oss för att få veta hur vi kan göra din arbetsdag bättre.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar via formuläret. Sök istället ditt jobb på sidan med lediga jobb.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.