Coor växer i Norge

Coor Service Management har tecknat ett nytt avtal med det norska bolaget Aibel om att hantera och utveckla ett flertal servicetjänster. Avtalet är på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt sex år.

Det nya avtalet innebär att Coor tar över utförandet och utvecklingen av ett stort antal servicetjänster såsom restaurang, lokalvård, reception, säkerhet och fastighetsunderhåll i och omkring Aibels kontor och fabrikslokaler i hela Norge, bland annat i Stavanger, Haugesund, Asker och Bergen. De aktuella tjänsterna har tidigare utförts av ett antal mindre underleverantörer.

- Vi är oerhört glada över detta avtal. Genom att konsolidera antalet serviceleverantörer och att ta ett samlat grepp kring den här typen av tjänster får Aibel en mer kostnadseffektiv lösning, samtidigt som kvalitet, säkerhet, styrning och uppföljningen förbättras. Vi ser fram mot uppgiften att få utveckla servicetjänsterna i nära samarbete med Aibel, säger Klas Elmberg, VD för Coor Service Management i Norge.

Kontraktet startar den 1 maj.

- Att välja att samordna de servicetjänster som utförs i och omkring en fastighet eller en anläggning blir allt vanligare i hela Norden. I Sverige är trenden mot integrerade servicelösningar starkast bland större, privata företag, medan den offentliga sektorn drivit utvecklingen i Danmark på senare tid. I Norge har marknaden inte varit lika mogen, men de två stora norska integrerade FM-avtal som Coor nyligen tecknat med Statoil och Aibel visar att trenden spridit sig även dit, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor Service Management.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta

Mikael Stöhr
Vd och koncernchef, Coor Service Management
+46 8 553 959 35
mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg
Vd, Coor Service Management i Norge
+46 8 553 965 80
klas.elmberg@coor.com

Åsvor Brynnel
Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04
asvor.brynnel@coor.com