Coor i förlängt avtal med Borealis

Borealis förlänger samarbetet med Coor om leverans av integrerade FM-tjänster. Avtalet är värt ca 100 MSEK på årsbasis och börjar gälla den 1 april 2018.

Avtalet innebär att Coor ska fortsätta att utveckla och leverera integrerade servicetjänster inom arbetsplatsservice och fastighetsservice till Borealis ca 1.000 medarbetare och 140 byggnader i anläggningen i Stenungsund. Borealis producerar bland annat plastråvara för rörsystem, kraft- och kommunikationskablar samt avancerande förpackningar.

– Borealis verksamhet bedrivs i en komplex produktionsmiljö med högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Att vi vinner det här uppdraget visar att Coors kvalitetssäkringssystem för serviceleveransen matchar tung produktionsindustris högt ställda krav, säger Mikael Stöhr, VD och Koncernchef på Coor. Vår målsättning är att fortsätta utveckla våra tjänster tillsammans med Borealis genom nya innovativa lösningar för serviceleveransen.

Tjänster som ingår i det nya uppdraget är bland annat fastighetsskötsel, om- och tillbyggnader, återvinning, reception, telefoni, posthantering, restaurang, lokalvård samt säkerhet och bevakning. Ingår gör även Coors egenutvecklade smarta tjänster: SmartDisplay, SmartResponse, SmartFlow samt SmartUtilization. 

Mer information, pressbilder etc finns på coor.se. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr 
Vd och koncernchef, Coor 
+46 10 559 59 35 
mikael.stohr@coor.com

AnnaCarin Grandin 
Vd, Coor i Sverige 
+46 10 559 57 70 
annacarin.grandin@coor.com

Sofie Schough 
K
ommunikationschef, Coor i Sverige     
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com