Coor i förlängt och utökat avtal med Vasakronan

Coor förlänger och utökar sitt integrerade FM-avtal (IFM) med Vasakronan. Avtalet omsätter ca 130 MSEK i abonnemangsvolym på årsbasis och innebär att Coors uppdrag växer med ca 30 MSEK i årsvolym med möjlighet till tillkommande projektvolymer. 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 178 fastigheter med en total area på ca 2,4 miljoner kvadratmeter. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i till växtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund.

Coor har fått fortsatt förtroende att leverera arbetsplatsservice samt att ansvara för konferensanläggningar och restauranger i Vasakronans fastigheter. Från 1 februari 2018 utökas uppdraget med fastighetstekniska servicetjänster i samtliga av
Vasakronans fastigheter. Det utökade uppdraget stärker båda parters ambitioner om ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

-    Genom det utökade förtroendet från Vasakronan stärks vårt strategiska samarbete och vi ser fram emot att vidareutveckla vårt serviceerbjudande till Vasakronans kunder. Vasakronan och Coor har samma syn på hur innovation och teknikutveckling påverkar framtidens service, vilket skapar ett kreativt och utvecklande partnerskap, kommenterar Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Sofie Schough, Tf. Kommunikationsdirektör
+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com