Coor tecknar nytt och utökat IFM-avtal med Fortum Värme

Coor tecknar nytt avtal med Fortum Värme om leverans av integrerade FM-tjänster. Avtalet omsätter ca 55 MSEK i abonnemangsvolym på årsbasis, vilket innebär en fördubbling av tidigare uppdrag. Avtalet löper under fem år och den nya leveransen startar 1 maj 2018.

Coors uppdrag för Fortum Värme sträcker sig över tre geografiska områden i Stockholm; södra, nordvästra och city där även Fortum Värmes huvudkontor ingår. Leveransen omfattar 450 000 kvm fördelat på fem huvudanläggningar samt ett antal spetsanläggningar och pumpstationer. Coor ansvarar för fastighetsteknisk drift, lokalvård, arbetsplatsservice samt säkerhetstjänster, som innefattar både teknisk säkerhet och bevakning genom receptionister med väktarutbildning.

- Vi har haft förmånen att arbeta tillsammans med Fortum Värme sedan 2013. Under kontraktsperioden har vi utvecklat våra tjänster i samarbete med Fortum Värme och nu ser vi fram emot att ta nästa steg och bygga en ännu bättre leverans utifrån det nya avtalet, kommenterar Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Fortum Värme har i upphandlingen betonat hållbarhetsfrågorna, såväl krav på att produkterna som används uppfyller kriterierna för miljömärkning, men också att Coor i dialog med Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning ska se över möjligheten att sysselsätta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden inom ramen för uppdraget åt Fortum Värme.

- Vi har gjort ett gediget förarbete inför upphandlingen och det nya avtalet har en  annan utformning vilket skapar nya möjligheter till löpande uppföljning och utveckling under avtalsperioden, säger Ulrika Magnusson, Facility management-ansvarig, Fortum Värme.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor 
+46 10 559 59 35 
mikael.stohr@coor.com

Sofie Schough, Tf. Kommunikationsdirektör Coor
+46 10 559 59 83
sofie.schough@coor.com