innovation

Innovation driver utvecklingen framåt

I takt med att FM-marknaden i Norden mognat så förväntar sig många kunder mer av serviceleverantörerna. Som svar på marknadens ökade krav tar vi därför nästa steg för att fortsätta driva utvecklingen framåt.

Coor har under de senaste 15 åren varit drivande i utvecklingen av FM-branschen i Norden. Förändring och ständiga förbättringar har alltid varit en del av Coors erbjudande. Nu ökar dock kraven från inköparna på marknaden.

— Om våra kunder tidigare förväntade sig förbättringar och utveckling, förväntar de sig i dag även innovation, säger Fredrik Sandquist som ansvarar för Coors innovationsprogram.

På Coor är kundernas förväntningar kring kostnadseffektivitet, deras ökade fokus på hållbarhet, deras utmaningar i att attrahera och behålla kompetens samt strävan efter ökad produktivitet tydliga drivkrafter för innovation. Tillgängligheten till ny teknologi öppnar dessutom upp för nya smarta lösningar.

— Vi ser en stor potential i att samarbeta med andra i innovationsprocessen. I vår innovationsmodell är relationerna till och mellan kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter det allra viktigaste Vi kallar det vårt innovationsekosystem, säger Fredrik Sandquist.

I vår innovationsmodell är relationerna till och mellan kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter det allra viktigaste. Vi kallar det vårt innovationsekosystem.

Fredrik Sandquist, Innovationschef, Coor i Sverige

Många av Coors kunder och leverantörer har nya spännande teknologier, produkter och tjänster som de ibland själva har svårt att nå ut med och där Coor som serviceleverantör kan bidra, dels genom att addera ytterligare värden, och dels genom att snabbare nå ut på marknaden genom att erbjuda sina kunder lösningarna.

Samarbeten som inspirerar

Genom att lyssna på vad andra utvecklar och vad som är på gång både inom och utanför FM-branschen har Coor hittat flera samarbeten som inspirerar. Samarbetet med Ricoh, en befintlig leverantör till Coor, är ett exempel där man tillsammans erbjuder flera av Ricohs innovativa produkter som tjänster.

— Vi kan exempelvis erbjuda Coor Virtual Meetings, där högkvalitativ videokonferensutrustning erbjuds som tjänst, både i form av fasta installationer och portabla enheter. Kunden behöver inte investera i utrustningen själv utan betalar bara när den används.

Ett annat exempel är samarbetet med TeliaSonera där man tillsammans utforskar användningsområden för ny sensorteknologi. Tillsammans med TeliaSonera ingår Coor i ett innovationsekosystem runt Intels IoT Ignition Lab som handlar om att göra olika saker smarta så att de kan kommunicera med oss och varandra. Fredrik ser flera fördelar med denna typ av samarbete.

— Förutom att vi genom detta samarbete får en fantastisk insyn i både befintlig och framtida teknologi öppnar det även upp för fler innovationer genom att vi blir introducerade till helt andra samarbetspartners och nätverk än vi annars skulle bli.

Hur kommer era kunder märka av detta?

— Förhoppningsvis genom att vi kan hitta innovativa idéer, produkter och tjänster att paketera, sälja och leverera tillsammans. Vi bjuder redan i dag in både kunder och leverantörer till vårt nya huvudkontor för att prata innovation, visa upp våra senaste innovationer och diskutera möjliga samarbetsområden. Det kommer vi att fortsätta med samtidigt som vi också i mycket större utsträckning kommer att synas i sociala medier, på mässor och i andra sammanhang. Allt för att kontinuerligt bygga vårt innovativa ekosystem, driva utvecklingen framåt och skapa mervärden för våra kunder, säger Fredrik Sandquist.

fredrik sandqvist

Fredrik Sandquist

Head of innovation

+46 10 559 59 53

fredrik.sandquist@coor.com